Obre el menú principal

Administració de la web de centre


MANUAL D'ADMINISTRACIÓ DEL WEB DE CENTRE

Manual en format pdf d'adminsitració del web de centre.


ALTA DIRECTOR/A

El procés d'alta d'un director/a de centre és idèntic a la de qualsevol altre usuari amb vinculació educativa. Ha de dirigir-se a l'aplicació de registre disponible a la portada principal del portal educatiu i prémer sobre el botó crear compte.

Heu d'omplir el camp NIF. L'aplicació verifica el número amb la base de dades del personal docent de la Conselleria d'educació i procedeix a remetre un correu electrònic amb les dades de connexió (nom d'usuari i contrasenya) al compte institucional del seu centre (codi-de-centre@edu.gva.es).

Amb les dades proporcionades en aquest correu podrà accedir al Portal Educatiu a través de l'aplicació de registre.

Els usuaris directors/es de centre tenen al Portal Educatiu determinades funcions associades entre els quals destaquen:

- Administradors de la web del seu centre

- Administradors dels usuaris


DELEGAR ADMINISTRACIÓ DEL PORTAL EDUCATIU AL COORDINADOR TIC DEL CENTRE

L'administració de mestre@casa al centre és una responsabilitat associada al/a la Director/a.

En molts casos ens trobem que el/la Director/a no pot o no desitja realitzar aquesta tasca. Per tant ha de delegar aquesta funció en qualsevol altre membre del claustre.

Perquè conste, el/la Director/a haurà comunicar-nos, preferentment per correu electrònic (admin@mestreacasa.es), el nomenament del administrador del P.E. en el seu centre.

De manera gràfica, el/la Director/a podrà atorgar rols a un determinat professor del centre, al Coordinador TIC per exemple, a través de l'aplicació administració del meu centre/grups.

El rol que ha de ser assignat és el d'"Administrador web docent". Aquest rol atorga dos poders:

- Administra els usuaris del centre - Administra i gestiona la web del centreAPLICACIÓ D'ADMINISTRACIÓ DE CENTRES

L'administrador del Portal Educatiu al centre és el Director/a. Si el director/a vol delegar en una altra persona del claustre ha de comunicar-ho mitjançant un escrit via correu electrònic a admin@mestreacasa.es

L'usuari administrador disposa d'una aplicació que li permetrà gestionar els usuaris i grups en del seu Centre.

Aquesta aplicació la té disponible a la llista d'aplicacions del Menú-Tauler de Control.

L'administrador ha d'afegir l'aplicació al seu escriptori personal.

Es distingeixen dues pestanyes: pestanya "Usuaris" i pestanya "Centre/Grups". A més s'ofereix una visualització avançada de l'aplicació. Sobre la pestanya USUARIS, i a través del botó "Cerca usuaris", l'aplicació retorna la llista dels usuaris del centre amb els seus noms d'usuaris i les seves claus d'activació.

La pestanya "Centres/Grups" retorna la llista dels grups de què disposa el centre.

Si es desitja lliurar les claus d'accés d'un determinat grup s'ha d'anar al botó "Accions" i a l'opció mostrar els usuaris. L'aplicació oferirà la llista de tots els usuaris que pertanyen a aquest grup incloent-hi el professorat que imparteix docència en el grup.

És important que es verifiquen les assignacions: professorat sense grup assignat, alumnat sense grup, grups absents, etc.


MODIFICAR URL DEL CERCADOR DE CENTRES

A través d'aquesta entrada es documenta com un director/a de centre pot modificar les dades del seu centre que apareixen en el cercador de web de centres.


CANVI DEL NOM PER DEFECTE DEL WEB DE CENTRE (URL AMIGABLE)

Tots els webs de centre creats a mestreacasa, tenen la següent sintaxi:

http://mestreacasa.gva.es/web/Códidecentre00

Mestreacasa ofereix la possibilitat de substituir el codi de centre més els dos zeros pel nom que el centre desitge.

A través d'aquest videotutorial s'explica com l'administrador de la web de centre pot atorgar al seu web una url amigable.


CREAR UNA SECCIÓ NOVA A LA WEB DE CENTRE

En aquesta entrada es documenta com crear una secció nova a la web de centre.

Aquesta acció només es pot realitzar per un usuari que dispose dels rols necessaris, com són el director o l'administrador de la web del centre.ROLES

--- pendent: Ho sentim però en aquestos moments no es pot accedir al portal, per favor proveu-ho més tard.---


TASQUES D'INICI DE CURS

Les tasques de manteniment del portal educatiu de principi de curs depenen del nivell que imparteixen els centres educatius:

Per Infantil i Primària.

El moment en què s'ha de sol·licitar les assignacions d'alumnat i professorat serà aquell en què s'hagen "publicat" els horaris dels grups en ITACA. L'estat "publicat" dels horaris dels professors s'ha de confirmar pel Cap d'Estudis o el responsable de la gestió dels horaris en ITACA.

Per ESO, Batxillerat i Cicles.

S'ha de generar l'arxiu xml per a les aules LliureX a través del Gescen. El moment adequat per a remetre aquest arxiu serà quan s'haja reflectit en el Gescen els processos de recuperacions de setembre i assignació dels grups i tutories a l'alumnat i professorat respectivament.


ASIGNACIÓ GRUPS I TUTORIES

La incorporació de l'alumnat i l'assignació de tutories al professorat es fa a través d'un procés que anomenem "Sincronització".

Aquest procés consisteix a recollir les dades introduïdes en els programes de gestió de centres docents (ITACA per a Primària i GESCEN per a secundària) i llançar un procés per actualitzar les assignacions de l'alumnat i professorat, assignant a cada usuari un grup de referència i per tant donant-los d'alta al Portal Educatiu.

L'alta del professorat es realitza a través de l'opció de crear compte des de l'aplicació de Registre de la pàgina principal de Portal Educatiu.

L'alta de l'alumnat es realitza automàticament a través del procés de sincronització d'usuaris, i per tant els seus respectius noms d'usuari i clau d'activació per accedir al Portal Educatiu, se'ls han de proporcionar l'administrador del Portal Educatiu en el Centre.

El lliurament d'aquestes dades (nom d'usuari i clau) a l'alumnat s'ha de fer sota autorització dels seus respectius pares, mares o tutors legals a través d'un comunicat que s'ha de conservar a l'expedient de l'alumnat a la secretaria del Centre. A continuació s'ofereix els documents que poden servir com a model.

Autorizació alumnat_portal_educatiu.pdf

Autorizació alumnat_portal_educatiu.odt

MANUALS ORIGINALS

Disponibles en: Wiki guia del Portal Educativo
Idiomes:valenciàcastellanoEnglish