Obre el menú principal

Atura l'ordinador automàticament

Amb entorn gràfic

 Requisits previs

Tenim que tindre instal·lat Gnome Schedule, pots fer-ho amb el següen comandament

sudo apt-get install gnome-schedule

Trobarem l'enllaç d'aquest programa al menú Aplicacions > Ferramentes del sistema.


Tasca recurrent

Llancem el gnome-schedule en modo root

sudo gnome-schedule


piquem en nova tasca i triem una del tipus recurrent, deixe una captura


Gnometask1.png


Ara li posem un nom a la tasca "Description" i al Command l'order: /sbin/shutdown -h now finalment seleccionem el minut i l'hora a la que volem que s'ature l'ordinador 


Crea una nova tasca planificada.png

Seguidament piquem en "Afegeix" i la tasca aturarà tots els dies  el pc a l'hora programada.


Amb la consola

Al servidor edita este fitxer:

sudo gedit /etc/crontab 

En este fitxer t’haurà d’aparéixer els següent:

SHELL=/bet/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bet:/sbin:/bet:/usr/sbin:/usr/bet

#m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
# 

Només hauràs de posar esta línia en el fitxer abans del coixinet:
30 15 * * * root /sbin/shutdown -h now

Haurà de quedar-te així el fitxer una vegada editat:

SHELL=/bet/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bet:/sbin:/bet:/usr/sbin:/usr/bet

#m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
30 15 * * * root /sbin/shutdown -h now
# 

Guardes i tanques, i ja hauria d’apagar-se tots els dies a les 15.30.