Obre el menú principal

Categoria:Backup

En informàtica una còpia de seguretat (backup en anglès) fa referència a la còpia d'informació que es realitza per tal de ser restaurada en cas de pèrdua de dades o en cas de ser requerida en posterioritat.

Normalment les dades es copien en un mitjà d'emmagatzemament diferent al de l'origen de les dades. Tradicionalment s'han utilitzat mitjans d'emmagatzemament extraíbles que poden ser desats físicament separats dels ordinadors on es realitzen les còpies, com poden ser: discos durs externs, CD-ROMs, cintes magnètiques (DAT), etc. Tot i així, cada cop s'utilitzen més -especialment en grans servidors i empreses- sistemes de còpia de seguretat remota que realitzen les còpies de forma automàtica a través de la xarxa.

Les còpies de seguretat han esdevingut una part crítica de la planificació informàtica de les empreses i més concretament de la seva política de seguretat i és una de les principals mesures que s'adopten per a protegir-se d'incidents de seguretat informàtica.

Les còpies de seguretat poden ser del sistema o de dades. Les del sistema tenen com a objectiu poder rearrencar un sistema després d'un incident de seguretat i per tant realitzen una còpia dels fitxers del sistema operatiu i del programari instal·lat. Per altra banda, les còpies de seguretat de dades sols pretenen recuperar informació i realitzen còpies de fitxers de dades o bases de dades.

Models de còpia

Les còpies de seguretat poden ser:

  • Còpia total: és una còpia completa de les dades. La còpia té un major volum i temps de realització que en les altres opcions.
  • Còpia diferencial: es copien només les dades que s'hagin modificat respecte l'última còpia total. Requereix menor espai i temps que la còpia total, però requereix més temps de restauració ja que cal primer restaurar la còpia total i posteriorment la diferencial. Es poden fer còpies diferencials noves que substitueixin a antigues sobre la mateixa còpia total.
  • Còpia incremental: consisteix en copiar únicament les dades que hagin estat modificades respecte a una altra còpia incremental anterior o si aquesta no existeix, respecte a una còpia total. En aquest cas la còpia incremental no substitueix una còpia incremental anterior. Les còpies incrementals són més ràpides que les diferencials, però el volum total de la còpia és major. A més a més, per restaurar la còpia de seguretat cal restaurar la còpia total i totes les incrementals en ordre cronològic.

Pàgines a la categoria «Backup»

Les 5 pàgines són dins d’aquesta categoria, d’un total de 5.