Obre el menú principal

Categoria:Wifi

Hacking del kernel per activar wifi no reconeguda

Nota clasica.png NOTA: Recordeu que estem hackejant el kernel, en kernels a mesura que el kernel es va desenvolupant va incloent nou hardware i ja no serà necessari establir seguir aquest procediment


Cas del hardware Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 sobre lliurex 13.06

1. Obrim un terminal

2. Compilem el driver

sudo apt-get install --reinstall linux-headers-generic build-essential

3. Baixem el driver que necessitem

http://drvbp1.linux-foundation.org/~mcgrof/rel-html/backports/


4. Descomprimim l'arxiu tar.bz2, per fer-ho sense complicar-nos la vida cal posar-se damunt amb el ratolí, clicar el botó dret i descomprimim. Si ho fem des de la terminal

tar jxf filename.tar.bz2

Nota idea.png
ACLARIMENT: tar - Tipus d'arxiu, x - extrau, v - llista d'arxius anidats, j - descomprimeix, f - llig l'arxiu, "tar --help" per obtenir més informació


5. Ens situem dins del directori descomprimt

cd Desktop/backports-3.13-rc2-1

6. Compilem

make defconfig-ath9k

make

sudo make install

7. Reiniciem la màquina per tal que surta efècte

sudo reboot


--Inclusa (discussió) 06:30, 16 gen 2014 (CET)

Aquesta categoria no té cap pàgina ni fitxer.