Obre el menú principal

Configuració de cron

 

Alguns mòduls de Moodle necessiten fer comprovacions regularment per realitzar diferents tasques. Per exemple, Moodle ha de revisar els fòrums de debat per enviar còpies dels missatges per correu a les persones que s'hi han subscrit.

La seqüència que fa tot això es troba en el directori admin i s'anomena cron.php. Però no es pot executar a si mateixa, de manera que cal configurar un mecanisme que l'executi periòdicament (p. ex. cada cinc o deu minuts). Així la seqüència pot realitzar les funcions en els períodes definits per cada mòdul. Aquest tipus de mecanisme d'execució periòdica es coneix com a servei cron.

Teniu en compte que l'ordinador que executa el cron no cal que sigui el mateix on s'està executant el Moodle. Per exemple, si esteu utilitzant un servei d'allotjament web limitat que no té cron, podríeu triar d'executar el cron en un altre servidor o en el vostre ordinador de casa. L'única qüestió important és que es cridi regularment el fitxer cron.php.

La càrrega que suposa el cron.php no és molt elevada, així que generalment un interval de 5 minuts és raonable, però si això us preocupa podeu augmentar l'interval a 15 minuts o fins i tot 30 minuts. És millor que no sigui un període de temps gaire prolongat, ja que retardar els correus pot alentir l'activitat dins del curs.

Primer, comproveu que la seqüència funciona executant-la directament des del vostre navegador, anant a aquesta adreça:

http://exemple.com/moodle/admin/cron.php
Tot seguit, heu de configurar alguna manera d'executar la seqüència automàticament i periòdicament.


Al Cpanel triem "Programador de tareas"

Selecció 024.png

Triem "Estandar" per a configurar fàcilment el nostre cron

Selecció 025.png

Ací tenim un formulari que tindrem que configurar segons les nostres preferències

Selecció 026.png


Ací una captura del cron del moddle del meu centre

Selecció 027.png

Aquesta línea és la més important, tens que adaptar-la amb les dades del teu centre i la carpeta de la teua instal·lació

php -q '/home/a004570/public_html/admin/cron.php' /dev/null 2>&1