Obre el menú principal

Convertir audio amb format mp3 a watv des del terminalIdiomes:valenciàEnglishcastellano


Objectiu: Convertir format fitxers mp3 a wav

Codi

Instal·lem lame

sudo apt-get install lame

Ens situem al directori on tenim els arxius

cd /home/lliurex/audio/convertir

Creem un script

Obrim el fitxer audio.sh en un processador de text

#!/bin/bash
Convertir arxius d'audio .mp3 a .wav des de terminal
mkdir wav
for f in *.mp3; do lame --replaygain-accurate -q 0 --vbr-new -V 3  "$f" ./wav/"${f%.mp3}.wav"; done

L'arxiu ens crearà una carpeta anomenada wav on trobarem els arxius ja convertits.

Fem executable l'arxiu

sudo chmod 755 audio.sh

Executem l'arxiu

./audio.sh