Obre el menú principal

Convertir imatges jpg a png amb imagemagick

Si no tens instal·lat imagemagick, has d'excutar en un terminal

 $ sudo aptitude install imagemagick

1. En el terminal, ves a la carpeta on tens les fotografies. Els noms de les carpetes no poden tenir espais en blanc.

2. Després has de donar l'ordre per a convertir totes les imatges a png.

 $ convert *.JPG tovallo.png

Aquest procés és lent, ja que s'han de convertir les imatges una a una a un altre format. Però es realitza de forma automàtica.


Sequencia02.png


Si ho necessites, pots redimensionar les imatges a un altre tamany al mateix temps que es fa la conversió. Per exemple 720x576.

 $ convert *.JPG -resize 720x576 tovallo.png


Sequencia03.png


A més de que es realitze el procés més ràpid, això disminuirà el tamany dels fitxers d'imatge.


Sequencia04.png


Més informació:

Tip: Convertir masivamente imágenes .PNG a .JPG (o viceversa)

ImageMagick