Obre el menú principal

Copia seguretat/Restaurar Curs Moodle

A continuació hi ha diversos tutorials en els que s'expliquen tasques relacionades amb la còpia de seguretat de cursos de moodle i la seua posterior restauració.

CÒPIA DE SEGURETAT D'UN CURS DE MOODLE

RESTAURAR CÒPIA DE SEGURETAT A CURS NOU

RESTAURAR CÒPIA DE SEGURETAT A CURS EXISTENT AFEGINT-LI DADES