Obre el menú principal

Creació de Metapaquets

En distribucions que facin ús del sistema de paquets de debian (arxius. Deb), podem generar un metaquet que crea dependències amb altres paquets de manera que quan instal·lem aquest metapaquet s'instal·le tot el programari que inclou. En ubuntu això es porta fent temps amb metapaquets com ubuntu-desktop, kubuntu-desktop o ubuntu-restricted-extras. En aquesta entrada veurem una forma senzilla de crear-nos els nostres metapaquets per poder instal·lar els nostres paquets més gastats.

Per a la creació dels metapaquets tenim un paquet disponible a la majoria de distribucions basades en debian anomenat equivs. Aquest paquet ens proporciona dues senzilles eines per poder crear els metapaquets:

  • equivs-control: Per generar un esquelet de l'arxiu de configuració.
  • equivs-build: Per construir el metapaquet a partir de l'arxiu de configuració.

Per generar l'esquelet del nostre arxiu de configuració només haurem d'executar la comanda equivs-control seguit del nom que li vulguem donar a l'arxiu. Després haurem de editar-lo i modificar sobre tots els camps package, version, maintainer i depends. En Depends aniran tots els paquets que volem, a continuació un exemple:


### Commented entries have reasonable defaults.
### Uncomment to edit them.
Section: misc
Priority: optional
Homepage: http://edutictac.es
Standards-Version: 3.6.2
Package: edutictac-edu
Version: 0.0.1
Maintainer: edutictac <developer@edutictac.es>
# Pre-Depends: <comma-separated list of packages>
Depends: kdeedu 
# Recommends: <comma-separated list of packages>
# Suggests: <comma-separated list of packages>
# Provides: <comma-separated list of packages>
# Replaces: <comma-separated list of packages>
# Architecture: all
# Copyright: <copyright file; defaults to GPL2>
# Changelog: <changelog file; defaults to a generic changelog>
# Readme: <README.Debian file; defaults to a generic one>
# Extra-Files: <comma-separated list of additional files for the doc directory>
# Files: <pair of space-separated paths; First is file to include, second is destination>
#  <more pairs, if there's more than one file to include. Notice the starting space>
Description: Aquest és un metapaquet per a instal·lar tot el software seleccionat per els components de la Comunitat EduTicTac
 .
 aquest programari pretén facilitar la nostra tasca educativa


Un cop hem guardat els canvis en el fitxer, executem la comanda equivs-build seguit del nom del fitxer de configuració i se'ns generarà un paquet .deb amb el qual podrem tenir aquests paquets en qualsevol altre equip.