Obre el menú principal

Exportar usuaris

Per a exportar usuaris d'Ítaca teniu les següents ferramentes,itaca.png


les dos últimes servixen per a exportar a csv i a html respectivament


Després de cercar les dades que necessitem les exportem a .csv que és un format que podem obrir amb qualsevol full de càlcul
itaca2.png


Quan obrim amb openoffice calc ens demana que triem el "Joc de caràcters" i "Separat per" amb aquestes opcions tindrem els usuaris preparats per a importar amb el moodle.

itaca3.png