Obre el menú principal

Galeria de fotos

Rebaixa la grandària de les fotos

1024 píxels (d'amplaria) x 768 (d'alçaria) pot ser una bona mesura. ---> REDIMENSIONAR

Com fer-ho:desde el Nautilus de Lliurex seleccionar les fotos a redimensionar, premer el botó dret del ratolí, seleccionar 'Redimensiona les imatges...'

Galeria01.jpg


Configurar a 1024x768 i deixar seleccionada la pestanya 'redimensiona en el mateix fitxer'


Galeria02.jpg

Navega per les fotos

Navegues per les carpetes fins la de FOTOS (si no la tens, doncs la crees). I crees una carpeta per a cada grup de fotos. (p.e. 2013-03-26_fem la mona) dins aquesta carpeta es on pujarem totes les fotos de la mona


Galeria03.jpg

Puja la foto

Puges les fotos a la seua carpeta


Hem d'obrir la carpeta en la que volem posar les fotos i prémer 'Afig un document' i després prémer en +examina. ---> seleccionem les fotos des de el dispositiu on les tenim emmagatzemades i prenem 'OK'. I després en 'pengeu els fitxers'. 1er.


Galeria04.jpg

Publica el contingut

Fas pública cada carpeta i el seu contingut. --->PROPAGAR.


Galeria05.jpg

Cataloga el contingut com a lliure

Crees un contingut (de tipus lliure) en el Gestor de continguts. ==


Galeria06.jpg


Galeria07.jpg


Galeria08.jpg

Insereix la foto

Inserixes una taula amb les cel·les que necessites. Tres columnes és un bon nombre. Les files vindran donades per la quantitat de grups de fotos que faces al llarg del curs escolar. (Recorda que podràs afegir-ne sobre la marxa)


Inserixes una imatge xicoteta (ample->200) per cada grup de fotos que publiques.


Vas al Blog

Crea la pàgina de fotos

Crees una pàgina (que anomenarem 'FOTOS') a una columna.


Galeria09.jpg


Galeria10.jpg


Utilitza el publicador de continguts

Afegix l'aplicació PUBLICADOR DE CONTINGUTS.


La icona en forma de roda dentada et permetrà buscar el contingut que acabes de crear.


Galeria11.jpg

Obris una nova pestanya en el navegador per poder treballar a dos bandes.

Vas a la pàgina Documents (del teu blog), o bé, crees una altra pàgina o pestanya a una columna.

Afiges l'aplicació VISOR DE LA BIBLIOTECA DE DOCUMENTS. Després


Cliques sobre una de les carpetes que tenen fotos


Cliques sobre la pestanya Imatges


Cliques sobre la pestanya Mostrar les diapositives. Veuràs que comença a passar d'una foto a l'altra.


Copies la URL que hi ha a la part de dalt del requadre. Comença amb les paraules: http://mestreacasa.gva.es/web/.............


Vas al document creat on estan les fotos xicotetes en la graella. Aprofita la pestanya del navegador per canviar de pantalla.


Busques la foto que correspon a la URL que has copiat


Vincula la foto a la url

Vincules la foto amb la URL que has copiat. Si has posat text, ho vincules també.


Fes visible el contingut de la carpeta

Si no vols que es visualitzen les carpetes de les fotos, pots ocultar la pàgina. O bé, no fer visible la carpeta, però si el contingut d'aquesta.


RECORDA: després de qualsevol canvi, pren GUARDA.