Obre el menú principal

Instal·lar SMART Notebook

A continuació tenim unes senzilles instruccions per a instal·lar els controladors i el programari Notebook de la pissarra digital interactiva Smart Board en qualsevol adaptació (model d'aula, escriptori, ...) de la versió 0909 de Lliurex.

El programari de Lliurex està organitzat en paquets. Per a instal·lar programes hem d'utilitzar el gestor de paquets Synaptic. El camí que hem de seguir per a llançar-lo és: Sistema > Administració >'Synaptic,'Gestor de paquets.

01instmart.png

Abans de realitzar una tasca administrativa hem d'introduir la contrassenya amb la que entrem al sistema. Habitualment és lliurex. Cliquem el botó    D'acord>>.  


02instmart.png


 La primera vegada que accedim al synaptic ens apareix el següent missatge. Fem clic en    Tanca>>.   

3033696e74726f6475636369c3b35f72c3a070696461.png


  Hem de buscar el paquet que volem instal·lar, que s'anomena "lliurex-smart". Fem clic al botó   Busca>> de la pantalla principal.   

03instmart.png

  Ens apareixerà el següent menú on hem d'introduir el nom de l'aplicació: lliurex-smart i accionar el botó Busca.

04instsmart.png

  Si hem seguit els passos correctament ens apareixerà el paquet lliurex-smart. El seleccionem amb el botó de l'esquerra del ratolí i es desplegarà un menú. Seleccionem l'acció   Marca per a instal·lar>> (Això també podem fer-lo des del menú   Paquet>> després d'haver seleccionat el paquet).   

05instsmart.png

  Apareix un menú informatiu que ens indica els paquets que s'han d'instal·lar per a que l'aplicació funcione correctament. Fem clic en el botó    Marca>>.

06instsmart.png


En la pantalla principal del Gestor de paquets Synaptic apareixen els canvis marcats. Com que estem d'acord fem clic al botó Aplica>> per a que s'instal·len els paquets.

07instsmart.png

   En el menú de resum següent que ix en pantalla farem clic a    Aplica>>. 


08instsmart.png


    El gestor de paquets començará a descarregar des de internet els fitxers que necessita per a instal·lar el programa. 


     Si apareix el següent missatge ja tenim instal·lat lliurex-smart a l'ordinador. Fem clic al botó    Tanca>> i eixim del gestor de paquets Synaptic.  

      15Shan_aplicat_els_canvis.png