Obre el menú principal

Programació TIC

Competència TIC - Proposta de seqüenciació per cicles


Organització de l'aula

No hi haurà un/a professor/a especialista. El professorat per nivells s'organitzarà amb assessorament i formació per a complir la programació de la TIC aplicant-la als continguts de les àrees. Per a garantir que el professorat tinga els coneixements suficients i l'assessorament adient, un dia a la setmana en horari d'exclusiva un professor coneixedor de la matèria estarà a disposició de la resta per tal de planificar i resoldre dubtes. D'altra banda s'ofertarà al professorat cursos de formació en hores i moments adequats al professorat.

Progressivament, l'alumnat ha de desenvolupar les capacitats de:

 1. Comprendre l'impacte ètic, cultural i social relacionat amb les TIC.
 2. Valorar els beneficis personals i socials de les TIC.
 3. Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple, a l'aula i a casa.
 4. Apreciar la necessitat d'usos responsables de les TIC i la necessitat de protegir la informació de possibles mals usos, tant a nivell individual com col·lectiu.Educació Infantil.

Alfabetització tecnològica.

 1. Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
 2. Usar el teclat a infantil de 4 i 5 anys.
 3. Diferenciar parts del ordinador: ratolí, teclat, monitor, cpu, auriculars, cd-room.

Instruments de treball intel·lectual.

 1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics.
 2. Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 3. Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
 4. Imprimir els treballs fets pels alumnes.

Control i modelització.

 1. Seguir instruccions per a realitzar tasques individuals.
 2. seguir instruccions mitjançant el canó per activitats col·lectives.
 3. Organització del treball.
 4. Els/les dos/dues tutors/es utilitzaran un autorecolzament per dur a terme la programació d'informàtica.
 5. Racó de l'ordinador en grups xicotets a la classe.

Eines de treball.

 1. JClic i d'altres que diversifiquen el coneixement d'altres models.
 2. Tux paint/ LliureX Art.
 3. Childplay.
 4. Gcomprix
 5. Omnitux
 6. Repositori d'activitats FlashPrimer Cicle Primària.

Alfabetització tecnològica.

 1. Usar els components bàsics de l'escriptori diferenciant icones i carpetes.
 2. Usar el teclat: coneixement de les lletres,accent i majúscules.
 3. Inici/tancar l'ordinador.

Instruments de treball intel·lectual.

 1. Accedir a informació que es trobe en suport CD-ROM multimèdia. I en una carpeta.
 2. Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes.
 3. Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill.
 4. Utilitzar programari gràfic senzill.
 5. Explicar el procés de treball.

Eina de comunicació.

 • Establir una comunicació senzilla entre dues persones, per exemple: enviar-se un missatge.

Control i modelització.

 • Usar jocs senzills de simulació o d'aventura.

Organització del treball.

 • Els/les dos/dues tutors/es utilitzaran un autorecolzament per dur a terme la programació d'informàtica.

Eines de treball.

 1. Programa JClic i d'altres que diversifiquen el coneixement d'altres models.
 2. Utilització de OpenOffice com a processador de textos.
 3. Tux Paint (Lliurex Art)
 4. Tux Math
 5. Jocs.


Segon Cicle Primària.

Alfabetització tecnològica.

 1. Usar menús.
 2. Usar l'ordinador de forma segura i responsable.
 3. Obrir i tancar una aplicació, crear un nou document.
 4. Accedir a informació que es trobi en suport Cd-rom.
 5. Desar i recuperar un document amb ajut del professorat.
 6. Identificar les diferències entre l'ús del disc dur, dels disquets i del Cd-rom.
 7. Desar i recuperar un document sense ajut del professorat.

Instruments de treball intel·lectual.

 1. Accedir a diversos CD-ROM sense l'ajut del professorat.
 2. Usar un navegador d'Internet amb l'ajut del professorat.
 3. Imprimir de forma selectiva.
 4. Crear i editar un document, per exemple: un informe, un article de premsa o una carta, usant eines d'edició de text cada cop més complexes.

Eina de comunicació.

 • Ésser conscients dels diferents estils i formes de comunicació.

Control i modelització.

 1. Usar simulacions o aventures més complexes.
 2. Controlar un element que apareix en pantalla a través d'ordres bàsiques, per exemple: scratch
 3. Processadors de text.
 4. JClic.


Tercer Cicle Primària.

Alfabetització tecnològica.

 1. Personalitzar aspectes del sistema.
 2. Identificar diferents tipus d'ordinadors.
 3. Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d'usar fitxers compartits.

Instruments de treball intel·lectual.

 1. Cercar informació a diferents mitjans.
 2. Usar un cercador.
 3. Crear una llista de Preferits.
 4. Fer captures de text i gràfics amb l'opció Copia i Enganxa.
 5. Crear i editar un document, per exemple: una postal, un calendari o una revista escolar, utilitzant editors de textos i gràfics.
 6. Usar un navegador d’Internet.

Eina de comunicació.

 1. Aprendre a usar l'opció d'adjunció de fitxers al correu electrònic.
 2. Ser capaços d'emprar les "Emoticones" de forma apropiada.
 3. Gestionar comunicacions electròniques pròpies, per exemple: gestionar una bústia electrònica.
 4. Xat
 5. Xarxes socials

Control i modelització.

 1. Planificar una seqüència d'ordres per ésser executades per un dispositiu.
 2. Ésser conscient que l'ordinador pot recollir informació sobre el medi ambient a través de sensors, per exemple: temperatura, llum i so.
 3. Ésser conscients que l'ordinador pot ser utilitzat per simular o modelitzar situacions reals i comprendre perquè hom usa els ordinadors per aquestes tasques, per exemple: en situacions de perill o risc.