Obre el menú principal

Reduir fotos des del terminalIdiomes:valenciàEnglishcastellano


Per tal de reduir la dimensió de les fotos de forma flexible i en bloc descriurem el procediment el qual pot ésser inclòs en un script executable que modifique automàticament certa carpeta.

Codi

Es situem al directori pertinent i escriurem en el terminal:

convert -resize 50% -quality 50% *.jpg

Creant un script

Podem també crear un arxiu per tal de situar sempre les fotos a un directori i córrer mitjançant un cron aquesta tasca.

Creem l'arxiu converter.sh, amb el següent contingut:

#!/bin/bash
convert -resize 50% -quality 50% /home/lliurex/Imatges/convertir/*.jpg

Així, posarem les imatges que vullguem convertir al directori:

/home/lliurex/Imatges/convertir/

Modifiquem permisos

Per tal de fer executable aquest arxiu cal modificar els permisos:

sudo chmod 755 converter.sh

Programant un cron

Explicació del concepte de cron http://es.wikipedia.org/wiki/Cron_%28Unix%29