Obre el menú principal

Seguretat de dades en linux

Per a garantir que no perdem les dades podem connectar un segon disc dur a l'equip i fer còpies de seguretat a diari de manera automàtica.

Aquest sistema evita perdre les dades per una avaria física del disc dur principal.


1. Connectar un segon disc dur a l'equip i formatar-lo amb dos particions. La primera partició, que no utilitzarem, servirà per a instal·lar un sistema operatiu en cas d'una fallada del disc dur principal. La segona partició servirà per a realitzar les còpies de seguretat.


2. Incloure la partició de còpies de seguretat (backup) en fstab.

- Còpia de seguretat de fstab

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old 

- Averiguar UUID de la nova partició. En l'exemple sdb2, la segona partició (2) del segon disc dur (b)

ls -l /dev/disk/by-uuid 

- Mostra la següent informació. La UUID de l'exemple està en negreta.

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2011-05-23 02:37 bb0de40b-01e6-49b1-853b-56570c50176a
-> ../../sdb2

- Crear un directori en /media

sudo mkdir /media/backup

- Editar fstab

sudo nano /etc/fstab

- Incloure en fstab la informació de muntatge de la partició on farem la còpia de seguretat.

#backup en /dev/sdb2
UUID=bb0de40b-01e6-49b1-853b-56570c50176a /media/backup ext4 defaults 0 2 

- Muntar totes les particions de fstab

sudo mount -a

Més informació en: Renombrar las particiones de nuestro linux.


3. Còpies de seguretat

Ordre per a copiar només arxius creats o modificats:

rsync -altgvbp ~/home/lliurex/ /media/backup/


4. Automatitzar còpies de seguretat

Copias de seguridad en UBUNTU (crontab, rsync, dd)