Obre el menú principal

Aspectes que cal tenir presents abans de col.locar l’àudio en la línia de temps

- La paraula ens proporciona informació que ajuda a fer més comprensible el nostre vídeo. Per tant, és important cuidar els diàlegs des de la pròpia gravació. Sovint no donem importància a aquest aspecte i a l’hora d’editar tenim diferents problemes que no sempre es poden solucionar. El programa d’edició permet pujar el volum o equalitzar el so mitjançant filtres, però aquest no fa miracles.

- La paraula mai ha de repetir l’acció de les imatges. No podem explicar els que és evident en les imatges.

- En el diàleg evitar les parts intranscendents i els temps morts.

- En la veu en off, procurar que les frases siguen curtes i el missatge sintètic.

- No s’ha de donar tota la informació a l’espectador. Són més suggestius si són suggeridors.

- Procurar que l’àudio estiga compensat entre la paraula i la música. Un 50% de paraula i un 50% d’altres recursos sonors seria correcte. Si hi ha molta paraula, aquesta pot cansar.

- Quan el missatge és important, deixar un espai de silenci per tal que l’espectador puga assimilar la informació.

- Escollir una bona música, ja que aquesta potencia el ritme del nostre treball i crea un clima adient per introduir o culminar una temàtica.

- Si el ritme del vídeo no és molt àgil (1-2 segons per clip), no posar mai una música estrident i amb un ritme molt marcat, ja que aquesta tindrà un ritme més àgil i no acompanyarà a les imatges.

- Anul.lar o silenciar la part d’àudio no desitjada de la càmera, en la línia de temps.

- Utilitzar els efectes sonors i les sintonies com a transicions entre els diferents aspectes temàtics del relat.

- Ajustar la veu en off i els efectes sonors al màxim possible, per tal de guiar al públic pels llocs que ens interessa destacar.

- Si s’ha de barrejar el so, fer-ho mitjançant una transició suau, de tal forma que no es noti el canvi.

- El començament i acabament del vídeo fer-ho mitjançant una fosa d’àudio.

(Adaptat del curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula")


Tutorial OpenShot