Obre el menú principal

Aspectes que cal tenir presents abans de crear un títol

Els títols en vídeo creen una dinàmica que captura l’atenció de l’espectador. A l’hora de crear un títol específic s’han de tenir en compte una sèrie de factors que van des de l’impacte visual fins la llegibilitat. A continuació tenim els aspectes a tenir en compte:

- Escollir un o dos tipus de lletra en tot el projecte, per no distreure l’atenció de l’espectador.

- Utilitzar la mateixa tipologia per la majoria de títols o subtítols. D’aquesta forma no confonem a l’espectador.

- Utilitzar fonts que siguin gruixudes i en negreta. Les fonts primes donen problemes a l’hora de comprimir el vídeo.

- Evitar les línies primes horitzontals, ja que poden parpellejar (flicker) en el televisor.

- Escollir una mida de lletra correcta, especialment si després hem de reduir les mides del vídeo per penjar-lo a Internet.

- Una mida adient pot estar entre 36 a 48 punts. Evitar el cossos desproporcionats en relació a la imatge.

- Escollir un color de la lletra que contraste amb el fons de la pantalla o la imatge.

- Evitar els colors molt lluents, en especial els rojos.

- El color d’una pantalla d’ordinador (16 milions de colors) i el color d’una pantalla de televisió (2 milions de colors) no són els mateixos i sempre haurà una variació de color.

- No col.locar el títol en els extrems de la pantalla, ja que és possible que queden tallats en els televisors. Posar els títols sempre dins d’àrees segures a qualsevol pantalla.

- Si afegiu fotografies d’Internet, procurar que aquestes tinguin una bona grandària i resolució, ja que poden pixel.lar si no tenen la suficient qualitat o tenen un tamany xicotet.

- Per donar profunditat a un títol podem utilitzar els gradients, les ombres i els contorns.

- Les ombres donen la sensació de què el títol està surant sobre el fonts.

- Col.locar un fons de color semitransparent quan volem subtitular un vídeo o donar un peu de pàgina. El fons ha de ser una mica més gran que el títol, i no ha de tapar la imatge de fons.

- Una alternativa al moviment dels títols és utilitzar la fosa.

- La regla principal de la durada d’un títol en una pantalla, és que l’espectador puga llegir el títol 3 vegades seguides. Això no funciona a l’hora de subtitular un vídeo.

- Els títols més importants han de durar més, al voltant de 3 segons és suficient.

(Del curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic")