Obre el menú principal

CÒPIA DE SEGURETAT D'UN CURS DE MOODLE

Entrem en el curs del qual volem fer una còpia de seguretat.

En l'exemple el curs es diu "TIC 2º BACHILLERATO (TIC2)"

Seleccionem l'opció Còpia de seguretat

En el menú Administración fem clic en Copia de seguridad

Copiamoodle01.png


Llevem les dades d'usuari

En la següent pàgina desactivem l'opció Datos de usuario de tots els blocs.

D'aquesta manera no farem còpia de seguretat de les activitats i tasques realitzades per l'alumnat.


Copiamoodle02.png


Seleccionem l'opció Ninguno en Usuarios

En la mateixa pàgina, al final, seleccionem Ninguno en l'opció Usuarios i No en l'opció Archivos de usuario.


Copiamoodle03.png


Anomenem la còpia de seguretat

En la següent pantalla podem possar-li nom a la còpia de seguretat. Per defecte utilitza el nom curt amb la data i hora de la creació de la còpia.


Copiamoodle04.png


Còpia de seguretat completada amb éxit

En la següent pantalla ens apareix informació del procés de creació de la còpia de seguretat. Fem clic en <<Continuar>>


Copiamoodle05.png


Fitxer de la còpia de seguretat

Per últim acabem en l'apartat de fitxers (Archivos) en la carpeta backupdata.

En l'exemple podem veure que tenim dues còpies de seguretat del curs TIC2.


Copiamoodle06.png