Còpia de seguretat LDAP

De wikimanuals
Jump to navigation Jump to search
Passos per fer la còpia d'LDAP.

1. Deteninim el servei:

$ sudo /etc/init.d/sladp stop


2. Fem un volcat de la base de dades LDAP al directori /backup

$ sudo sldapcat -l /backup/usua_ldap.dif

Per entendre el que fa el comandament et deixe un parell d'ellaços:

http://gd.tuwien.ac.at/linuxcommand.org/man_pages/slapcat8.html

http://linux.die.net/man/8/slapcat


3. Copiem ldap.secret

$ sudo cp -r /etc/ldap.secret

Per tal de restaurar LDAP des de zero en un sistema nou:

1. Parem el servei LDAP:

$ sudo /etc/init.d/sladp stop


2. Copiem la configuració d'LDAP i l'afegim (aquest pas supose que és innecessari si es tracta del mateix sistema).

$ sudo slapdd -c -f /etc/ldap/slapd.conf -l /backup/usua_ldap.ldif

Per entendre el comandament:

http://www.openldap.org/software/man.cgi?query=slapd


4. Restaurem els usuaris compiant l'arxiu al directori corresponent:

$ sudo cp /backup/ldap.secret /etc


5. Reinicia el servidor.

$ sudo reboot