Obre el menú principal

COMPARTIR I PUBLICAR RECURSOS EDUCATIUS OBERTS

Publicar com a pàgina web en Google Drive

1. Exporteu la Unitat Didàctica amb eXeLearning com a Lloc Web - Carpeta Autodesplegable. Fitxer > Exporta > Lloc Web > Carpeta Autodesplegable

2. Creeu una nova carpeta a la unitat Drive de Google i compartiu-la com Públic al web.

3. Pujeu els fitxers HTML en aquesta carpeta (El contingut de la carpeta que ha creat eXeLearning).

4. Obriu el fitxer index.html i veureu "Previsualitza" a la barra d'eines.

5. Compartiu la URL que s'assembla a www.googledrive.com/host/ ... des de la finestra de vista prèvia i tothom podrà veure la teua pàgina web.

Exemple: Supressió de barreres arquitectòniques a l'institut

Font: Host webpages on Google Drive


Publicar com a webzip en el portal Mestre a casa

1. Exporteu la Unitat Didàctica amb eXeLearning com a Lloc Web - Fitxer zip. Fitxer > Exporta > Lloc Web > Fitxer zip

2. Per a publicar aquest Fitxer zip en Mestre a casa, podem seguir les instruccions del següent vídeo.

Exemple: Supressió de barreres arquitectòniques a l'institut


Publicar en moodle

Publicar com a Fitxer de continguts IMS

Publicar com a Activitat SCORM


Allotjar en dropbox o google drive i publicar en molts llocs

Mitjançant eXeLearning, és molt senzill crear continguts per ser publicats en diferents formats, però a mesura que anem creant més i més continguts, pot ser una mica molest publicar en diferents plataformes. Per exemple, imaginem que creem un material educatiu i volem:

- Divulgar-lo a través de xarxes socials com Twitter.

- Utilitzar-lo en diferents cursos Moodle.

- Publicar-lo en un apartat del nostre bloc.

Si centralitzem els nostres continguts, ens resultarà més fàcil actualitzar-los. En el següent tutorial es va a utilitzar dropbox i Google Drive per allotjar-los per la senzillesa d'ús, però podem utilitzar el servei d'allotjament de continguts que més ens agrade.

Alojar en un sitio, publicar en muchos (per José Miguel Andonegi Martínez y Antonio Monje se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.)

Exemples dels participants en el curs

Historia de Roma (en google drive)