Obre el menú principal

Categoria:ProgramacióIdiomes:valenciàEnglishcastellano


Concepte

GIT és un sistema de control de versions distribuit (tots els ordinadors tenen tota la informació, fitxers i història) i gratuït.

GITHub és un SaaS (sitema en el núbol per gestionar els repositoris).

Instal·lació de GIT

Instal·lem sobre Debian, Ubuntu, Lliurex…

> $ sudo apt-get install git

Revisem la versió

> $ git --version

Ens situem dintre del directori a contolar

> $ cd control

Inicialitzem el repositori

> $ git init

S’inicia un repositori creant-se una carpeta oculta dins de la carpeta de treball (.git)

També podrem clonar el repositori

> $ git clone git://github.com

Fluxe de treball amb GIT

Afegim un fitxer

> $ git add fitxer

HEAD: lloc on li hem dit a GIT que les modificacions ja són vàlides.

Quan guardem un fitxer podem posar un comentari o aclariment

> $ git commit -m 'missatge'

Pugem els fitxers al respositori

> $ git push origin master

MASTER: branca del repositori on es van a fer els canvis.

ORIGIN: repositori remot

Podem definir altres repositoris als quals també podrem pujar el codi

> $ git remote add nombre <servers>

Per obtnir els canvis del repositori

> $ git pull origin master

Branques en GIT

Tots els projectes, per defecte, tenen la branca MASTER on, al final, acaben totls els desenvolupaments que fem.

Podem definir altra branca, per exemple, DEVELOP on anar fent tots els xicotets canvis que necessitem fer.

Per canviar de branca, per situar-nos a una altra branca

> $ git checkout -b develop

checkout → canvia de branca -b → crea la branca

Quan arribem a un punt on tots els canvis que hem anat fent son estables i ens interessa que apareguen en la branca MASTER farem un merge.

Primer ens situem en la branca MASTER

> $ git checkout master

Ara li diguem que porte els canvis que hem fet a DEVELOP

> $ git merge develop

Ara tindrem una nova versió a la branca MASTER

Pot passar que hi hagen problemes al fer el merge, en cas que GIT no sàpiga distingir quinies són les líies bones ens ho preguntarà.

Etiquetes en GIT

Podem definir etiquetes per a gestionar versions del nostre codi o punts importants de desenvolupament, de forma que després ens siga fàcil identificar les fases de desenvolupament

> $ git tag -a v1.0 -m 'Versió 1.0'

Banques en GIT

Les branques són línies de treball que tenen un objectiu. Posem un exemple de diferents branques amb diferents objectius de fases del treball.

MASTER: branca principal on aniran tots els canvis finals, així que, en aquest cas podriem etiquetar diverses versions explicitant les fases V0.1, v0.2, v0.3, etc.

DEVELOP: branca on es realitzen canvis més xicotets, però també es proven. Pot tenir diverses subbranques.

RELEASE: branca on podem agrupar certs pasos endaavnt, quan está provada podrem incorporar-ho a MASTER.


Si fallem podem tronar enrere

> $ git checkout --fitxer

Inclús podem dir “tot el que hem fet pins ara no val per a res”

> $ git fetch origin && git reset --hard origin/master

Rerefències

Escrita

Video

Subcategories

Aquesta categoria només té la següent subcategoria.