Obre el menú principal

Clients Lleugers

Per arrencar un client lleuger n'hi ha que crear una imatge de CD, diskette, usb... trobareu els arxius necessaris al següent directori del servidor Lliurex/usr/lib/syslinux-gpxe

Una volta que tenim creat el medi per arrencar, cal indicar en la bios amb quin dispositiu volem iniciar per defecte i seguidament guardar canvis.

Al reiniciar si tenim el servidor correctament configurat ens eixirà la pantalla de benvinguda del client lleuger.

Nota clasica.png NOTA: si el vostre ordinador té una targeta de xarxa integrada podeu arrencar directament amb aquesta, només teniu que configurar la bios amb aquest dispositiu d'arrencada com a preferent.