Obre el menú principal

Consells per a realitzar una producció audiovisual

Abans de la producció

Tenir molt clar la disponibilitat dels recursos tècnics: càmera, estat de les bateries, trípode, targeta capturadora, el cablatge que ha de servir de nexe entre la càmera i la targeta capturadora, espai suficient en el disc dur de l’ordinador on editareu el vídeo, etc.

Repassar convenientment la proposta de planificació: tema triat, idea que es vol transmetre, els continguts i el fil argumental, la relació que ha d’haver entre el text, les imatges i l’àudio (silencis, veu en on, veu en off, música, efectes sonors), el lloc, el vestuari, etc.

Preveure el calendari de treball per fer tot el procés d’enregistrament d’imatges, captura, edició, creació del vídeo i exportació.

Preveure com i on anirà distribuït el vídeo. Penseu que algunes de les informacions poden estar fora del propi vídeo. Tingueu també en compte quin tipus de relació pot tenir amb altres vídeos que es veuran en l’entorn de publicació.

Durant la producció

Enregistreu amb la càmera subjecta a un trípode, exceptuant aquelles escenes que requereixin un tràvelling (desplaçament de la càmera).

Procureu seguir un guió, sense menyspreu de variar-lo si ho considereu oportú perquè us sorgeixen noves idees.

No escatimeu en l’enregistrament de cadascuna de les escenes. Cal preveure dos o tres segons a l’inici i al final com a temps mort. Val més que sobren imatges que no que en falten.

Procureu no enregistrar escenes gaire llargues i combineu diferents plans per donar així un major dinamisme al vídeo. En cap cas enregistreu dues escenes seguides des d’un mateix lloc.

No enregistreu mai en direcció a la llum, si no és per exigència del guió.

Vetlleu pel volum de l’àudio si hi ha veu en on. Si no disposeu de micròfons, és convenient que hi haja un distància curta entre el personatge que parla i la càmera.

Penseu que també podeu fer enregistraments que després no necessiten una edició. Dues bones presses en una càmera o enregistrar un pla seqüència ben fet, poden publicar-se també sense necessitat d’editar-se.

Després de la producció

Introduïu les imatges enregistrades dins l’ordinador. Tingueu preparada la carpeta on desar-les.

Edició: poseu un títol, talleu les imatges de les escenes que no interessen, valoreu l’opció d’afegir o no alguna transició, un efecte, veu en off, música, crèdits (nom i cognoms de les persones que apareixen en el vídeo, el vostre nom i cognom com a autors, agraïments, etc.).

Finalitzat el procés d’edició, exporteu el resultat amb les condicions necessàries per tal de poder-lo publicar facilment a la web, distribuir-lo en un suport disc (DVD, VCD, ...) o mostrar-lo en classe. Podeu fer dues versions una a molt bona qualitat amb el format pròpi de l’edició: ”.avi”, ”.mov”, ”.mpeg”, així disposareu sempre de l’original. Després, una altra pensada per la web, amb un pes molt més inferior, en format ”.flv”, ”.mp4”, etc.

Adaptat del curs: "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic"