Curs Recursos digitals educatius oberts. Recerca, creació i publicació

De wikimanuals
Jump to navigation Jump to search

Objectius:

- Conèixer i comprendre la importància de crear recursos didàctics digitals oberts utilitzant estàndards.

- Conèixer els diferents estàndards de paquets, catalogació i seqüenciació de recursos didàctics.

- Aprendre a cercar continguts educatius digitals.

- Aprendre a usar l'eina eXeLearning, una eina d'autor que permet la creació de recursos didàctics en format estàndard.

- Integrar els materials elaborats amb eXeLearning en una plataforma educativa com Moodle o en el portal Mestre a Casa.


Continguts:

Unitat 1. Introducció

- Concepte de recurs educatiu obert.

- Ús i distribució de recursos digitals: Drets, Llicències, Permisos.


Unitat 2: Recerca de recursos

- Recerca de continguts educatius per especialitats.

- Marcadors socials. Diigo: Crear, compartir i comentar un recull de recursos educatius.


Unitat 3: Com crear recursos educatius oberts

- Projecte d'unitat didàctica.

- Creació d'una unitat didàctica amb eXelearning.


Unitat 4: Compartir i publicar recursos.

- Compartir en el projecte Agrega.

- Publicar en una plataforma educativa.