Obre el menú principal

Diigo: creació d'un compte i primeres passes

La revisió el 14:54, 25 jul 2013 per Sasogu (discussió | contribucions) (Destacar fragments d’un marcador compartit)
Torna a l'índex


Registre


La primera cosa que necessitem fer per a poder utilitzar el Diigo és registrar-nos com a usuaris. Ho podem fer directament per mitjà d’aquest enllaç.


Per a crear un compte hem d’introduir un nom d’usuari, escriure el nostre nom, cognoms i correu electrònic i posar i confirmar una contrasenya. Finalment, haurem de copiar les lletres que apareixen en la imatge en el quadre de text inferior.

Podeu emprar, opcionalment, el compte que tingueu per accedir a Facebook, Twitter, Google o Yahoo.

Per a continuar amb el registre, farem clic en “Continue”. El Diigo ens comunicarà que el compte ja s’ha creat.

Instal·lació de la barra d'eines del Diigo

En l’apartat següent veurem com podem compartir un marcador amb el Diigo tant de manera manual com de manera més automàtica amb l’ajuda de la barra d’eines. Per això, ara veurem com podem instal·lar aquesta barra, que ens facilitarà i automatitzarà el mode de compartir enllaços.

El procés per seguir és molt semblant en tots els navegadors. La barra d’eines del Diigo és compatible amb gairebé tots els navegadors. El procediment d'instal·lació és gairebé idèntic en tots:

El primer que hem de fer és accedir al Diigo amb el nom d’usuari i contrasenya que hem creat. A continuació, clicarem sobre l’opció “Tools” que apareix en la part superior de la pàgina. Hi ha multitud d’opcions, eines i complements, tant per a ordinadors com per a dispositius mòbils, però el que més ens interessa ara són les dues primeres opcions.


 • L’opció “Diigolet” instal·la una eina que permet compartir en el Diigo webs, notes o fragments de text seleccionat a Internet.
 • L’opció “Simple Bookmarklet” instal·la un botó que només permet compartir en el Diigo webs, que potser serà l’opció més utilitzada.

En tots dos casos l’opció per a instal·lar és ben senzilla: cal entrar en l’opció que volem i arrossegar el botó indicat a la barra d’adreces d’interès, com mostra la imatge. Prèviament, però, cal assegurar-se que tenim visible aquesta barra en el navegador (Firefox: Visualitza > Barra d’eines > Barra d’adreces d’interès; Chrome: Visualitza > Mostra sempre la barra de marcadors).Marcadors

Es pot compartir un marcador en el Diigo seguint dos procediments: de manera manual i fent ús dels botons del Diigo que hem instal·lat en la barra d’eines del navegador.

Compartició d’un marcador de manera manual

En aquest cas hem de copiar o escriure l’adreça web del recurs que volem compartir en el Diigo, tot seguint aquests passos:

1. Entrem en el Diigo amb l’usuari i contrasenya propis.

2. Fem clic en el botó “Add+” que apareix a l’esquerra de la pantalla. En la llista que es desplega seleccionem l’opció “New Bookmark”.


3. Ens apareixerà el següent quadre per omplir amb les dades del marcador que volem compartir. Com més acuradament omplim aquest quadre, més útil serà el marcador compartit i més fàcil localitzar-lo.


Què signifiquen les opcions que hi apareixen?

 • URL: cal escriure o copiar l’adreça web del recurs que es vol compartir. La millor opció per a evitar errades és copiar-la de la barra d’adreces del navegador i enganxar-la aquí.
 • Title: s’ha d’escriure un títol que identifiqui el marcador compartit.
 • Private: si seleccionem aquesta opció, el marcador només el podrem veure nosaltres i no es compartirà amb ningú.
 • Read Later: aquesta opció ens permet marcar els marcadors que volem col·locar en la carpeta de no llegits. D’aquesta manera els podrem localitzar ràpidament.
 • Description: és molt convenient escriure una descripció que expliqui el contingut del marcador, i també qualsevol altra informació que considerem útil.
 • Tags: fer un ús correcte de les etiquetes és una de les principals utilitats d’aquesta mena d’eines. En el Diigo, per a introduir diverses etiquetes n'hi ha prou de separar-les amb un espai. En cas que vulguem introduir una etiqueta que contingui més d’una paraula, només haurem de posar l’expressió entre cometes. En l’exemple de la imatge superior, doncs, hi ha tres etiquetes: 1) universitat; 2) educació a distància; 3) competències TIC.
 • Share to a group: si seleccionem aquesta opció es desplegarà una llista dels grups de què formem part. D’aquesta manera podrem compartir el marcador amb algun dels grups, de manera que els membres d’aquest grup podran veure allò que hem compartit. Més endavant veurem com podem crear aquests grups.
Compartició de marcadors mitjançant els botons del Diigo

Prèviament, haurem d’haver instal·lat en el navegador que volem fer servir els botons del Diigo, com s’ha exposat en aquest material.

D’aquesta manera podem compartir de manera més o menys automàtica aquelles pàgines web en les quals ens trobem. Així doncs, quan ens trobem en una pàgina web que vulguem compartir, farem clic en el botó “Post to Diigo” que tindrem instal·lat en la barra d’adreces d’interès i ens apareixerà un quadre de diàleg amb les opcions que ja coneixem.


Si fem clic en el botó “Diigolet” ens apareixeran més opcions. Per a compartir una web haurem de fer clic sobre “Bookmark” i també s’hi desplegarà un quadre de diàleg com l'anterior.Com podem veure els marcadors compartits

Per a poder veure els marcadors que hem desat i compartit amb el Diigo, hi hem d’entrar amb el nostre compte i contrasenya i seleccionar l’opció “My library” que apareix en la part superior de la pàgina, en la barra blava.


Un altre aspecte important és veure els marcadors que hem compartit sota una mateixa etiqueta (tag). Per a això, només hem de seleccionar l’etiqueta que volem a la llista que apareixerà a la part esquerra de la pàgina.


Fins i tot, podem voler cercar els marcadors que sota una etiqueta determinada han compartit tots els usuaris del Diigo. En aquest cas, haurem d’escriure l’etiqueta en el quadre de cerca que apareix en la part superior dreta. A mesura que escrivim l’etiqueta, s’hi desplegarà un quadre. La segona opció ens permetrà veure tots els marcadors compartits de Diigo (de tots els usuaris) amb una etiqueta determinada.Compartir marcadors en grup


Una de les principals utilitats del Diigo és la possibilitat de crear grups i poder compartir un marcador amb els membres que en formen part.


{{#widget:Iframe |url=http://www.screenr.com/embed/iTK8 |width=650 |height=396 |border=0 }}

Creació d’un grup de Diigo

Per a crear un grup hem d’anar a l’apartat de “My Groups” que trobarem en la barra blava superior i a continuació fer clic en el botó “Create a group...”:


Per a crear el grup hem d’emplenar un formulari amb les opcions següents:


 • Group name (nom del grup): escrivim el nom que volem donar al grup.
 • Group URL (adreça web del grup): l’adreça web es crea automàticament a partir del nom introduït, però si volem es pot canviar o modificar.
 • Description (descripció): cal introduir una breu descripció del grup (finalitat, tipus de continguts, etc.).
 • Category (categoria): cal marcar la categoria a la qual pertany el grup.
 • Who can view? (qui pot veure el grup?): podem crear el grup com a “Private” (privat) o com a “Public” (públic). En el primer només podran veure els marcadors compartits els membres del grup; en el segon, tot i que només els membres podran compartir marcadors, aquests podran ser visualitzats per tots els visitants.
 • Searchable? (cerca): la primera opció (“List this group in the search results”) permetrà que els marcadors compartits puguin aparèixer quan se cerqui en el cercador del Diigo. La segona opció (“Do not list this group”), en canvi, impedirà que els marcadors compartits apareguin com a resultat d’una cerca que es faci en el Diigo.
 • How to join? (Com unir-s’hi?): aquesta opció pregunta sobre la manera d’esdevenir membre del grup. L’opció “Open” permetrà que qualsevol usuari de Diigo se'n pugui fer membre. L’opció “Apply to join” permetrà que qualsevol membre pugui sol·licitar ser-ne membre, però el creador-administrador del grup haurà de confirmar la sol·licitud o denegar-la. La darrera opció, “Only by invitation”, és la més restrictiva. Només els usuaris a qui el creador-administrador del grup enviï una invitació en podran formar part.


Una vegada introduïm les dades del grup i seleccionem les opcions que volem, farem clic en el botó “Create my group”. Passarem a un altre quadre de diàleg:


Des d’aquesta nova pantalla podrem invitar altres usuaris de Diigo a formar part del grup que acabem de crear. Hem d’introduir les adreces electròniques electrònics amb les quals tenen el compte creat en el Diigo o bé indicar-ne els noms d’usuari.

Si no volem convidar encara a ningú, podem fer clic en l’opció “Skip”.


Com podem gestionar un grup

Per a poder gestionar el grup, primer hi hem d’accedir. Anem a l’apartat “My Groups” de la barra blava superior i a continuació seleccionem el grup que volem gestionar fent clic sobre el nom.


A la part de la dreta observarem totes les opcions disponibles perquè els administradors gestionin el grup.


 • Invite people: permet invitar altres usuaris de Diigo perquè siguin membres del grup. Apareixerà el quadre de diàleg que ja hem vist més amunt.
 • Alert settings: cal seleccionar la freqüència amb què volem que el Diigo ens comuniqui via correu electrònic qualsevol novetat produïda en el grup (nous usuaris, nous marcadors compartits per algun membre, etc.). Permet quatre opcions: rebre un correu electrònic immediatament, diàriament, setmanalment o mai.


 • Group widgets: aquest apartat proporciona el codi HTML per a poder col·locar en una altra pàgina web un enllaç al grup de Diigo.
 • Manage members: aquesta opció serveix per a gestionar els membres del grup, aprovar sol·licituds d’usuaris, eliminar membres o canviar-ne els privilegis (establir un membre com a propietari (“Owner”) del grup, com a moderador (“Moderator”) o simplement com a membre (“Ordinary member”).
 • Group settings: mitjançant aquesta opció podrem modificar el nom i la descripció de grup i també totes les opcions que vam marcar en crear el grup. Per a fer-ho, haurem de fer clic en “Edit”. També ens permet canviar la imatge (“Avatar”) que identifica el grup.Com ens podem unir a un grup

Quan un usuari crea un grup de Diigo pot convidar altres usuaris perquè en formin part. No obstant això, també és possible que la resta d'usuari que en volen ser membres hi demanin accés.

Per a això, caldrà, en primer lloc, cercar el grup del qual volem formar part. Cal anar a "My Groups" i utilitzar el cercador corresponent:


Entre els resultats, haurem de seleccionar el grup que volem d'acord amb els criteris de cerca que hi hem introduït:


A continuació cal demanar-hi accés:Com veiem en la imatge, a l'hora de fer-ne la sol·licitud, podem escriure una nota a l'administrador (creador) del grup i hem de seleccionar el tipus de subscripció, això és, amb quina freqüència volem rebre un correu electrònic amb els canvis del grup (des de rebre un correu electrònic cada cop que es produeixi un canvi fins a no rebre'n cap mai):


Hi ha grups que requereixen l'aprovació del moderador o administrador (creador). En aquest cas el botó indica "Apply to join this group".L'administrador (creador) del grup és l'encarregat d'aprovar les demandes per a accedir-hi al grup. Generalment, rebrà un correu electrònic comunicant-li la sol·licitud.Alternativament, també pot comprovar si hi ha sol·licituds si s'accedeix al grup. En la columna de la dreta apareixerà indicat si hi ha alguna sol·licitud pendent de resposta, com es pot comprovar en la imatge següent:


En qualsevol cas (bé per mitjà del correu electrònic, bé de l'accés al grup) l'administrador del grup haurà d'aprovar o denegar la sol·licitud i determinar si aquell usuari pot ser membre o no del grup:


Com podem compartir marcadors amb un grup

Com hem vist en els apartats de dalt, sempre que volem desar un marcador, en el quadre de diàleg apareix una opció que diu “Share to a group”. Si la marquem, podrem triar amb quin grup (dels que formem part) volem compartir el marcador.Torna a l'índex

El treball col·laboratiu en grup


Els marcadors socials són una eina fonamental per a la compartició d’informació online entre un grup d’usuaris que realitzen un projecte de manera col·laborativa. Aquestes eines no només permeten compartir els enllaços a la informació que es troba en la xarxa sinó que permeten destacar-ne els que considerem més interessants, afegir-ne comentaris i en alguns casos, fins i tot, destacar fragments de text d’un vincle i compartir-los.

Potser l’eina més avançada en aquest sentit és Diigo. Ja hem vist com compartir enllaços amb aquesta utilitat i també com crear i gestionar grups de treball. A continuació veurem com Diigo pot ser útil per al treball col·laboratiu.


Marcar i destacar un marcador compartit

Els marcadors compartits en un grup del qual formen part permeten que els destaquem amb un “Like” (“M’agrada”). D’aquesta manera podrem fer saber els nostres companys que aquell marcador ens ha resultat interessant i destacable.


Realitzar comentaris a un marcador compartit

Els marcadors compartits també permeten l’opció de realitzar-hi comentaris, de manera que s’hi pot establir una mena de diàleg sobre la qualitat, el contingut o la idoneïtat de l’enllaç. A continuació podem observar-ne un exemple (d’un grup de treball de CTIC Psicologia):


Destacar fragments d’un marcador compartit

Aquesta opció, ben útil per al treball grupal, és un dels valors afegits que aporten eines avançades com Diigo. Permet destacar (una mena de subratllat) fragments del text d’un marcador compartit amb Diigo. Aquests fragments destacats, a banda d’aparèixer en Diigo a sota del marcador (similar a com ho fan els comentaris) es mantenen si visitem la pàgina web de referència (sempre que tinguem instal·lada i activada en el navegador l’eina “Diigolet”), de manera que també podem veure els fragments ressaltats contextualitzats en el document original.

Vegem-ne un exemple. En la primera imatge podem observar un marcador compartit amb Diigo que conté a sota quatre fragments destacats (“sticky notes”), a banda d’un comentari realitzat per un membre del grup. En la segona imatge es poden veure alguns d’aquests fragments contextualitzats en el document original.


Per poder veure els fragments destacats en el document original hem de tenir instal·lada i activada l’eina “Diigolet” (seguint el procediment que hem exposat aquí).Per destacar un fragment en un document que volem compartir en Diigo, hem d’activar l’eina “Diigolet”, seleccionar l’opció “Highlight” i subratllar els fragments desitjats. Una vegada fet, hem de fer clic sobre el botó “Bookmark” per compartir l’enllaç amb els fragments destacats en Diigo. Observa l’exemple:Glosari

{{#widget:Iframe |url=https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/lv?chrome=false&key=0AvscQsTYMYV6dGsxS0dySF94cnJVcERHc21ob0g3RVE&output=html&pubredirect=true&widget=true |width=800 |height=600 |border=0 }}


Torna a l'índex