Edició de vídeo amb imatges en Terminal

De wikimanuals
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

En GNU/Linux (LliureX, Ubuntu, ...) és molt senzill elaborar un vídeo a partir d'unes imatges (fotos, diapositives, ...).

Hem de tenir instal·lada l'aplicació mencoder

$ sudo apt-get install mencoder

Obrim una terminal i anem a la carpeta que conté les imatges:

$ cd ruta/a/la/carpeta/ 


2 imatges per segon

A continuació li indiquem a mencoder quin és el patró de les imàtges que s'han d'usar:

En aquest cas *.png -> Totes les fotos amb extensió ". png" (recordar que ací importen les majúscules i les minúscules).

$ mencoder "mf://*.png" -mf fps=2 -o 2fotospersegons.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=800 

En aquest cas, el valor del paràmetre frames per second (imatges per segon) és igual a 2 -> fps=2. Cada imatge duraria mig segon en el vídeo. Potser un poc ràpid.

{{#widget:Vimeo|id=39211190}}


1 imatge cada 4 segons

Si volem augmentar el temps de cada imatge en el vídeo n'hi ha prou que disminuim el valor del paràmetre fps. Per exemple, per a que una imatge durara 4 segons fps=0.25. El valor 0.25 és el resultat de dividir 1 entre 4.

$ mencoder "mf://*.png" -mf fps=0.25 -o foto4segons.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=800

{{#widget:Vimeo|id=39211395}}

Veritat que és ràpid i fàcil?


Afegir música

Ja tenim un vídeo sense àudio. A continuació li afegim:

$ ffmpeg -i foto4segons.avi -i musica.mp3 foto4segonsambmusica.flv 

Ja tenim un vídeo amb música a partir d'unes imatges.

{{#widget:Vimeo|id=39212781}}

Atenció: La duració del vídeo (foto4segons.avi) i de la música (música.mp3) han de coincidir. En l'exemple la música dura 2:25, així que hem augmentat la duració del vídeo a 1 imatge cada 6 segons (fps=0.16). Com que teniem 24 imatges, deixem la duració del vídeo sense música en 144 segons=2:24.

$ ffmpeg -i foto6segons.avi -i musica.mp3 foto6segonsambmusica.flv 


Títol i crèdits

Si volem un títol o uns crèdits finals podem fer un parell d'imatges amb MyPaint i les posem a l'inici i al final. En l'exemple hauriem de nomenar 1coordinadortic00.png a la imatge de títol i 1coordinadortic25.png als crèdits.


Stop Motion en Terminal

També podem fer un Stop Motion de manera molt senzilla.

Per exemple, amb un valor de paràmetre fps=25 (25 quadres per segon) i unes 54 fotos en format JPG.

$ mencoder "mf://*.JPG" -mf fps=25 -o stopmotion.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=800

{{#widget:Vimeo|id=39215146}}


Referències

Aquest manual està basat en l'article [LliureX Fotos, mencoder , Lunes... y Software libre] de Angel Berlanas publicat en LliureX es Fácil ...si sabes cómo:

Excepte l'Stop Motion, la resta de vídeos s'han fet a partir de les diapositives de la presentació Coordinador TIC, ese gran desconocid@ publicada per Daniel Pastor en Slideshare.