Escàner Epson Perfection 2480 Photo

De wikimanuals
Jump to navigation Jump to search

Epson Perfection 2480 Photo

Per instal·lar a Lliurex l'escàner Epson Perfection 2480 Photo (lliurat per Conselleria als Centres) cal instal·lar el firmware, que és un arxiu .bin. Es diu esfw41.bin i es pot descarregar amb el següent comandament a la consola:

sudo wget http://luc.byhet.free.fr/epson2480/esfw41.bin 

Desprès, cal modificar l'arxiu snapscan.conf:

sudo gedit /etc/sane.d/snap.conf 

A les primeres línies apareix:

firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw41.bin 

Per a copiar l'arxiu esfw41.bin cal crear el directori snapscan al directori sane, si és que snapscan no hi és:

sudo mkdir /usr/share/sane/snapscan 

Per copiar l'arxiu cal escriure a la consola:

sudo cp esfw41.bin /usr/share/sane/snapscan/esfw41.bin

Cal estar al directori on s'ha descarregat esfw41.bin, lògicament.

Finalment, obrir XSANE des de GNOME i a gaudir de l'escàner.