Obre el menú principal

Estadístiques dels multimèdia

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Formats comprimits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/zip.zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw2 (0.196%)334.048 bytes (326 Ko; 0.228%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 334.048 bytes (326 Ko; 0.228 %).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf17 (1.67%)52.690.048 bytes (50.25 Mo; 35.9%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0.098%)49.308 bytes (48 Ko; 0.0.336%)
application/msword.doc, .dot1 (0.098%)46.592 bytes (46 Ko; 0.0.318%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 52.785.948 bytes (50.34 Mo; 36. %).

Àudio

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
audio/mp3.mpga, .mpa, .mp2, .mp34 (0.392%)3.555.636 bytes (3.39 Mo; 2.42%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 3.555.636 bytes (3.39 Mo; 2.42 %).

Dibuixos (imatges vectorials)

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/svg+xml.svg1 (0.098%)38.295 bytes (37 Ko; 0.0.261%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 38.295 bytes (37 Ko; 0.0.261 %).

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/png.png, .apng906 (88.8%)78.022.155 bytes (74.41 Mo; 53.2%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe84 (8.24%)11.888.094 bytes (11.34 Mo; 8.11%)
image/gif.gif4 (0.392%)7.766 bytes (8 Ko; 0.0.053%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 89.918.015 bytes (85.75 Mo; 61.3 %).

Tots els fitxers

Mida de fitxer total de tots els fitxers 146.631.942 bytes (139.84 Mo).