Obre el menú principal

Estadístiques dels multimèdia

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Formats comprimits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/zip.zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw2 (0.213%)334.048 bytes (326 Ko; 0.248%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 334.048 bytes (326 Ko; 0.248 %).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf17 (1.81%)52.690.048 bytes (50.25 Mo; 39.2%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0.106%)49.308 bytes (48 Ko; 0.0.367%)
application/msword.doc, .dot1 (0.106%)46.592 bytes (46 Ko; 0.0.347%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 52.785.948 bytes (50.34 Mo; 39.3 %).

Àudio

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
audio/mp3.mpga, .mpa, .mp2, .mp34 (0.426%)3.555.636 bytes (3.39 Mo; 2.64%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 3.555.636 bytes (3.39 Mo; 2.64 %).

Dibuixos (imatges vectorials)

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/svg+xml.svg1 (0.106%)38.295 bytes (37 Ko; 0.0.285%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 38.295 bytes (37 Ko; 0.0.285 %).

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/png.png, .apng828 (88.1%)65.872.105 bytes (62.82 Mo; 49.%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe82 (8.72%)11.867.009 bytes (11.32 Mo; 8.83%)
image/gif.gif4 (0.426%)7.766 bytes (8 Ko; 0.00.578%)

Mida de fitxer total d’aquesta secció: 77.746.880 bytes (74.15 Mo; 57.8 %).

Tots els fitxers

Mida de fitxer total de tots els fitxers 134.460.807 bytes (128.23 Mo).