Obre el menú principal

Canvis

cap resum d'edició
De moment, disponible en el moodle del cefire: [http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=== Objectius7559 http: //cefire.edu.gva.es/course/view.php?id===7559<br>]
- Conèixer i comprendre la importància de crear recursos didàctics digitals oberts utilitzant estàndards.
- Conèixer els diferents estàndards de paquets, catalogació i seqüenciació de recursos didàctics.
- Aprendre a cercar continguts educatius digitals.=== Objectius: ===
- Aprendre a usar l'eina eXeLearning, una eina d'autor que permet Conèixer i comprendre la creació importància de crear recursos didàctics en format estàndarddigitals oberts utilitzant estàndards.
- Integrar Conèixer els materials elaborats amb eXeLearning en una plataforma educativa com Moodle o en el portal Mestre a Casadiferents estàndards de paquets, catalogació i seqüenciació de recursos didàctics.
- Aprendre a cercar continguts educatius digitals.
- Aprendre a usar l'eina eXeLearning, una eina d'autor que permet la creació de recursos didàctics en format estàndard.
=== Continguts: ===- Integrar els materials elaborats amb eXeLearning en una plataforma educativa com Moodle o en el portal Mestre a Casa.
<br>
=== Continguts: ===
Unitat 1. Introducció
- Concepte de recurs educatiu obert.
- Ús i distribució de recursos digitals: Drets, Llicències, Permisos.
<br>
Unitat 2: Recerca de recursos
- Recerca de continguts educatius per especialitats.
- Marcadors socials. Diigo: Crear, compartir i comentar un recull de recursos educatius.
<br>
Unitat 3: Com crear recursos educatius oberts
- Creació d'una unitat didàctica amb eXelearning.
<br>
Unitat 4: Compartir i publicar recursos.
- Compartir en el projecte Agrega.
- Publicar en una plataforma educativa.
<br>
[[Category:Cursos]]
2.657
modificacions