Obre el menú principal

Canvis

Diigo: creació d'un compte i primeres passes

1.494 octets eliminats, 15:56, 25 jul 2013
Glosari
La primera cosa que necessitem fer per a poder utilitzar el [http://www.diigo.com Diigo] és registrar-nos com a usuaris. Ho podem fer directament per mitjà d’aquest [https://secure.diigo.com/sign-up?referInfo=http%3A%2F%2Fwww.diigo.com enllaç].<br>
[[Image:Crear una cuenta Diigo.jpg|thumb|center|600px]]<br>
Per a crear un compte hem d’introduir un nom d’usuari, escriure el nostre nom, cognoms i correu electrònic i posar i confirmar una contrasenya. Finalment, haurem de copiar les lletres que apareixen en la imatge en el quadre de text inferior.
Podeu emprar, opcionalment, el compte que tingueu per accedir a '''Facebook, Twitter, Google o Yahoo'''.
Per a continuar amb el registre, farem clic en “Continue”. El Diigo ens comunicarà que el compte ja s’ha creat. <br>  [[Image:Compte Diigo creat.jpg|thumb|center|700px]]<br>
== Instal·lació de la barra d'eines del Diigo<br> ==
El primer que hem de fer és accedir al Diigo amb el nom d’usuari i contrasenya que hem creat. A continuació, clicarem sobre l’opció “Tools” que apareix en la part superior de la pàgina. Hi ha multitud d’opcions, eines i complements, tant per a ordinadors com per a dispositius mòbils, però el que més ens interessa ara són les dues primeres opcions.
[[Image:Tools diigo.jpg|thumb|center|700px]]<br>
*L’opció “'''Diigolet'''” instal·la una eina que permet compartir en el Diigo webs, notes o fragments de text seleccionat a Internet.
En tots dos casos l’opció per a instal·lar és ben senzilla: cal entrar en l’opció que volem i arrossegar el botó indicat a la barra d’adreces d’interès, com mostra la imatge. Prèviament, però, cal assegurar-se que tenim visible aquesta barra en el navegador (Firefox: Visualitza &gt; Barra d’eines &gt; Barra d’adreces d’interès; Chrome: Visualitza &gt; Mostra sempre la barra de marcadors).
[[Image:Diigolet arrosegar boto.jpg|thumb|center|700px]] <br> <br>
== Marcadors ==
2. Fem clic en el botó “Add+” que apareix a l’esquerra de la pantalla. En la llista que es desplega seleccionem l’opció “New Bookmark”.<br>
</blockquote>
[[Image:Add new bookmark diigo.jpg|frame|center]]<br>
<blockquote>3. Ens apareixerà el <span style="display: none;" id="1311069077716E">&nbsp;</span>següent quadre per omplir amb les dades del marcador que volem compartir. Com més acuradament omplim aquest quadre, més útil serà el marcador compartit i més fàcil localitzar-lo.<br> </blockquote>
[[Image:Quadre diàleg new bookmark diigo.jpg|frame|center]]<br>
'''Què signifiquen les opcions que hi apareixen?'''
<br>
[[Image:Marcador compartit diigo.jpg|frame|center]]
=== <br>Compartició de marcadors mitjançant els botons del Diigo ===
D’aquesta manera podem compartir de manera més o menys automàtica aquelles pàgines web en les quals ens trobem. Així doncs, quan ens trobem en una pàgina web que vulguem compartir, farem clic en el botó “Post to Diigo” que tindrem instal·lat en la barra d’adreces d’interès i ens apareixerà un quadre de diàleg amb les opcions que ja coneixem.
[[Image:Botó post to diigo.jpg|frame|center|700px]]<br>
Si fem clic en el botó “Diigolet” ens apareixeran més opcions. Per a compartir una web haurem de fer clic sobre “Bookmark” i també s’hi desplegarà un quadre de diàleg com l'anterior.
[[Image:Diigolet.jpg|frame|center]]<br>
<br>
Per a poder veure els '''marcadors que hem desat i compartit amb el Diigo''', hi hem d’entrar amb el nostre compte i contrasenya i seleccionar l’opció “My library” que apareix en la part superior de la pàgina, en la barra blava.
[[Image:My library - diigo.jpg|frame|center]]<br>
Un altre aspecte important és '''veure els marcadors que hem compartit sota una mateixa etiqueta (''tag'')'''. Per a això, només hem de seleccionar l’etiqueta que volem a la llista que apareixerà a la part esquerra de la pàgina.
[[Image:Llistat tags diigo.jpg|frame|center]]<br>
Fins i tot, podem voler cercar els '''marcadors que sota una etiqueta determinada han compartit tots els usuaris del Diigo'''. En aquest cas, haurem d’escriure l’etiqueta en el quadre de cerca que apareix en la part superior dreta. A mesura que escrivim l’etiqueta, s’hi desplegarà un quadre. La segona opció ens permetrà veure tots els marcadors compartits de Diigo (de tots els usuaris) amb una etiqueta determinada.
[[Image:Cerca per tags diigo.jpg|frame|center]]
== <br>Compartir marcadors en grup ==
<br>Una de les principals utilitats del Diigo és la possibilitat de crear grups i poder compartir un marcador amb els membres que en formen part.
 
 
 
{{#widget:Iframe
|url=http://www.screenr.com/embed/iTK8
|width=650
|height=396
|border=0
}}
=== Creació d’un grup de Diigo ===
Per a crear un grup hem d’anar a l’apartat de “My Groups” que trobarem en la barra blava superior i a continuació fer clic en el botó “Create a group...”:
[[Image:Create group0 Diigo.jpg|frame|center]]<br>
Per a crear el grup hem d’emplenar un formulari amb les opcions següents:
[[Image:Create group1 diigo.jpg|frame|center]]<br>
*'''Group name''' (nom del grup): escrivim el nom que volem donar al grup.
Una vegada introduïm les dades del grup i seleccionem les opcions que volem, farem clic en el botó “Create my group”. Passarem a un altre quadre de diàleg:
[[Image:Create group2 diigo.jpg|frame|center]]
Des d’aquesta nova pantalla podrem invitar altres usuaris de Diigo a formar part del grup que acabem de crear. Hem d’introduir les adreces electròniques electrònics amb les quals tenen el compte creat en el Diigo o bé indicar-ne els noms d’usuari.
Per a poder gestionar el grup, primer hi hem d’accedir. Anem a l’apartat “My Groups” de la barra blava superior i a continuació seleccionem el grup que volem gestionar fent clic sobre el nom.
[[Image:Seleccionar grup Diigo.jpg|frame|center]]<br>
A la part de la dreta observarem totes les opcions disponibles perquè els administradors gestionin el grup.
[[Image:Manage group diigo.jpg|thumb|center|700px]]<br>
*'''Invite people''': permet invitar altres usuaris de Diigo perquè siguin membres del grup. Apareixerà el quadre de diàleg que ja hem vist més amunt.
*'''Alert settings''': cal seleccionar la freqüència amb què volem que el Diigo ens comuniqui via correu electrònic qualsevol novetat produïda en el grup (nous usuaris, nous marcadors compartits per algun membre, etc.). Permet quatre opcions: rebre un correu electrònic immediatament, diàriament, setmanalment o mai.
[[Image:Alert settings group diigo.jpg|frame|center]]<br>
*'''Group widgets''': aquest apartat proporciona el codi HTML per a poder col·locar en una altra pàgina web un enllaç al grup de Diigo.
*'''Group settings''': mitjançant aquesta opció podrem modificar el nom i la descripció de grup i també totes les opcions que vam marcar en crear el grup. Per a fer-ho, haurem de fer clic en “Edit”. També ens permet canviar la imatge (“Avatar”) que identifica el grup.
[[Image:Group settings diigo.jpg|thumb|center|700px]]
<br>
Per a això, caldrà, en primer lloc, cercar el grup del qual volem formar part. Cal anar a "My Groups" i utilitzar el cercador corresponent:
[[Image:Cerca grup diigo.jpg|frame|center|600px]]<br>
Entre els resultats, haurem de seleccionar el grup que volem d'acord amb els criteris de cerca que hi hem introduït:
[[Image:Seleccio grups diigo.jpg|frame|center|600px]]<br>
A continuació cal demanar-hi accés:
[[Image:Demanar acces grup diigo.jpg|border|center|500px]]<br>
<br>
Com veiem en la imatge, a l'hora de fer-ne la sol·licitud, podem escriure una nota a l'administrador (creador) del grup i hem de seleccionar el tipus de subscripció, això és, amb quina freqüència volem rebre un correu electrònic amb els canvis del grup (des de rebre un correu electrònic cada cop que es produeixi un canvi fins a no rebre'n cap mai):
[[Image:Diigo_join2.png|border|center|500px]]<br>
Hi ha grups que requereixen l'aprovació del moderador o '''administrador''' (creador). En aquest cas el botó indica "'''Apply to join this group'''".
[[Image:Diigo_join3.png|border|center|600px]]<br>
L'administrador (creador) del grup és l'encarregat d'aprovar les demandes per a accedir-hi al grup. Generalment, rebrà un correu electrònic comunicant-li la sol·licitud.
[[Image:Correu acces grup diigo.jpg|thumb|center|600px]]
<br>
Alternativament, també pot comprovar si hi ha sol·licituds si s'accedeix al grup. En la columna de la dreta apareixerà indicat si hi ha alguna sol·licitud pendent de resposta, com es pot comprovar en la imatge següent:
[[Image:Pending request diigo.jpg|thumb|center|600px]]<br>
En qualsevol cas (bé per mitjà del correu electrònic, bé de l'accés al grup) l'administrador del grup haurà d'aprovar o denegar la sol·licitud i determinar si aquell usuari pot ser membre o no del grup:
[[Image:Aprovar request diigo.jpg|thumb|center|600px]]
=== Com podem compartir marcadors amb un grup<br><br> ===
Com hem vist en els apartats de dalt, sempre que volem desar un marcador, en el quadre de diàleg apareix una opció que diu “Share to a group”. Si la marquem, podrem triar amb quin grup (dels que formem part) volem compartir el marcador.<br>
[[Image:Share to a group diigo.jpg|frame|center]]
<br>
Els marcadors compartits en un grup del qual formen part permeten que els destaquem amb un “Like” (“M’agrada”). D’aquesta manera podrem fer saber els nostres companys que aquell marcador ens ha resultat interessant i destacable.
[[Image:Treball grup Diigo 5.jpg|border|center]]<br>
=== '''Realitzar comentaris a un marcador compartit''' ===
Els marcadors compartits també permeten l’opció de realitzar-hi comentaris, de manera que s’hi pot establir una mena de diàleg sobre la qualitat, el contingut o la idoneïtat de l’enllaç. A continuació podem observar-ne un exemple (d’un grup de treball de CTIC Psicologia):
[[Image:Treball grup diigo comments.jpg|border|center]]<br>
=== '''Destacar fragments d’un marcador compartit''' ===
Aquesta opció, ben útil per al treball grupal, és un dels valors afegits que aporten eines avançades com Diigo. Permet destacar (una mena de subratllat) fragments del text d’un marcador compartit amb Diigo. Aquests fragments destacats, a banda d’aparèixer en Diigo a sota del marcador (similar a com ho fan els comentaris) es mantenen si visitem la pàgina web de referència (sempre que tinguem instal·lada i activada en el navegador l’eina “Diigolet”), de manera que també podem veure els fragments ressaltats contextualitzats en el document original.
Vegem-ne un exemple. En la primera imatge podem observar un marcador compartit amb Diigo que conté a sota quatre fragments destacats (“sticky notes”), a banda d’un comentari realitzat per un membre del grup. En la segona imatge es poden veure alguns d’aquests fragments contextualitzats en el document original.
[[Image:Treball grup diigo 7.jpg|border|center|700px]]<br>[[Image:Treball grup Diigo 6.jpg|border|center]]<br>
Per poder veure els fragments destacats en el document original hem de tenir instal·lada i activada l’eina “Diigolet” (seguint el procediment que hem exposat [http://cv.uoc.edu/app/mediawiki/wiki/Diigo:_creaci%C3%B3_d%27un_compte_i_primeres_passes#Instal.C2.B7laci.C3.B3_de_la_barra_d.27eines_de_Diigo aquí]).
[[Image:Treball grup diigo diigolet.jpg|border|center|600px]]
<br>
Per destacar un fragment en un document que volem compartir en Diigo, hem d’activar l’eina “Diigolet”, seleccionar l’opció “Highlight” i subratllar els fragments desitjats. Una vegada fet, hem de fer clic sobre el botó “Bookmark” per compartir l’enllaç amb els fragments destacats en Diigo. Observa l’exemple:
[[Image:Treball grup diigo highlight.jpg|border|center|600px]]
<br>
[[Image=== Glosari === {{#widget:Treball grup diigo stickynoteIframe|url=https://spreadsheets.jpggoogle.com/spreadsheet/lv?chrome=false&key=0AluHoX3TJYODdDB2Z0hyZjFwTlJhbWVadWZSYnBNSFE&output=html&pubredirect=true&widget=true|borderwidth=800|centerheight=600|700px]] border=0}}   <br>
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="color: green; background-color: rgb(240, 255, 240);"
3.113
modificacions