Obre el menú principal

Canvis

Organització de les TIC al centre educatiu

595 octets eliminats, 12:04, 19 feb 2017
cap resum d'edició
<p>== Introducció ==Partim de que no tenim la solució, però sí que tinc tenim certa perspectiva.</p><p>Jo vertebraria Vertebraria l’acció de les TIC al centre tenint en compte aquestes dimensions:</p><p><br></p>.<p><b>== 1. Dimensió teòrica</b></p>==<p>
Cal formar-se, cal estudiar per encarar el desafiament amb fonamentació.
</p><p>
No val de res, a aquestes alçades plantejar cursets d’ofimàtica i tractar els mestres com alumnes de segon o tercer de primària.
</p><p>
Primer cal saber <b>per què</b> cal aprendre a utilitzar les TIC.
</p><p>
Es pot revisar la <a href="http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/" target="_blank">documentació de la UNESCO</a> i establir la perspectiva que respecte als grans objectius que han de dominar els docents. Ací tens el <a href="http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf/e8766a69-d9ba-43f2-afe9-f526f0b34859" target="_blank">document</a>.<br>
</p><p>
Caldria tenir en compte aquestes àrees:
</p><ol><li># Àrea 1: Informació</li><li># Àrea 2: Comunicació</li><li># Àrea 3: Creació de continguts</li><li># Àrea 4: Seguretat</li><li># Àrea 5: Resolució de problemes<br></li></ol><p><br></p><p><b>== 2. Dimensió estratègica</b></p>==<p>
Quan sapiguem quins són les àrees des de les quals cal construir la nostra competència digital com a docents caldrà desplegar l’estratègia al centre.
</p><ol><li># Establir un <b>'''diagnòstic</b> ''' real de la competència digital al centre.</li><li># Identificar la <b>'''infraestructura</b> ''' des de la que partim (Aula LliureX, Biblioteca, ordinadors independents a les aules, Pissarra Digital Interactiva, ordinadors independents a la sala de mestres, tauletes digitals, smartphones…).</li><li># Medir el nivell de <b>'''compromís</b> ''' del professorat.</li><li># Establir <b>'''referent</b>''', persones, centres, teòrics, comunitats que estiguen més avançats en el camí.</li><li><b># Definir</b></li><ul><li><i>## '''Metes</i>''': Lloc on volem arribar o producte que volem construir.<br></li><li><i>## '''Estratègies</i>''': Pla per arribar, camí que hem de fer amb un full de ruta.<br></li><li><i>## '''Tàctiques</i>''': Accions concretes que definirem per arribar-hi</li><li><i>## '''Avaluació</i>''': Aspectes que mesurarem al llarg del camí.</li></ul><li><b># '''Lideratge</b>''', establir un facilitador per aplanar els obstacles del camí que vagen eixint mantenint una actitud proactiva, previsora i ferma enfocat en les solucions per arribar-hi.</li><li># '''Marcar <b>etapes</b>''', els passos han d’estar ben definits, han de ser mesurables, valorables, criticables, però han de suposar un avanç objectiu.<br></li></ol><p>
Des del meu punt de vista cal aprendre diferents tècniques.
</p><p><br></p><p><b>== 3. Dimensió d’implementació<br></b>==</p><p>Aquesta dimensió suposa projectar els resultats de tota la planificació en l’alumnat. Si realment serveix d’alguna cosa tot el plantejament anterior s’haurà de posar en marxa, ha de tenir <b>'''impacte</b> ''' en l’alumnat.</p><p>
Per fer-ho jo plantejaria dos aspectes:
</p><ol><li><b># '''Aprenentatge per anàlisi</b>''', es tracta d’aprendre el funcionament i el desenvolupament de les ferramentes analítiques que faciliten l’estructuració del coneixement. Ferramentes: mapes mentals, mapes conceptuals.<br></li><li><b># '''Aprenentatge per entrenament</b>''', es tracta d’entrenar certes habilitats que necessitem que els alumnes assolisquen, que són repetitives, que s’han de saber per avançar com ara la tabla de multiplicar, l’accentuació etc. Ferramentes: JClic, eXeLearning, HotPotatoes, infraestructura Moodle, SCORM.</li><li><b># '''Aprenentatge per projecció</b>''', es tracta de fomentar les ferramentes d’elaboració de continguts, d’argumentació, però també de crítica. Ferramentes: blogs, wikis, Git, audioàudio, vídeo.</li></ol><p><br></p><p><b>== 4. Dimensió contextual</b>==</p><p>Res no s’entén si no definim el nou <b>'''entorn</b> ''' en el qual ens movem. Partisc  Partim de que:</p><ul><li>El coneixement no sols es <i>'''construeix</i> ''' a la col·legi, institut o universitat, sinó que, moltes vegades ens arriba en forma de vídeos, conferències, creant alguna cosa, etc.<br></li><li>El coneixement és <i>'''lliure</i>''', la crítica és una ferramenta molt útil per desenvolupar-lo.</li><li>Les <i>'''màquines</i> ''' poden ajudar-nos a augmentar de manera significativa en nostre coneixement (informació aplicada).</li><li>Les <i>'''connexions</i> ''' entre usuaris fomenten significativament la implicació, són fonts de motivació i d’aprenentatge compartit.</li><li>La <i>'''validació</i> ''' del coneixement no ha d’estar sols dins de l’aula, no sols als llibres de text sinó que cal argumentar.</li></ul><p><br></p><p><b>== 5. Dimensió de concreció</b><br></p><p>
Caldria anar concretant per cursos les accions que es van a prendre a dos nivells:
</p><ul><li># Al llarg de l’any</li><li># Al llarg del trimestre<br></li></ul><p>
Aquest plantejament és un plantejament teòric als centres cal anar a poc a poc, però sense perdre de vista (zoom cap arrere) aquest plantejament.
</p><br>Salut<br><br>
<blockquote>
La imaginació és més important que el coneixement.<br> El coneixement és limitat.<br> La imaginació no.<br> <small>Albert Einstein</small>
</blockquote>
<p>
<br>
</p>