Obre el menú principal

Canvis

Organització de les TIC al centre educatiu

3 bytes afegits, 15:40, 25 feb 2017
Llistat de metes, objectius estratègies i tàctiques
=== Llistat de metes, objectius estratègies i tàctiques ===
# ==== Organització====## '''Objectiu''': Definir la infraestructura operativa del centre.### '''Estratègia''': Crear una wiki on aparega, per contextos, dels ordinadors amb els diferents perfils (Server, Clients Pesats, Clients Lleugers, Clients Semilleugers i Desktops), les tabletes i les impressores que hi al al centre.#### '''Tàctica''': Cada tutor enregistrarà els dispositius de la seua aula, el coordinador TIC els dispositius comuns (Aula d'Informàtica, Sala de Profressors i Despatxos).### '''Estratègia''': Demanar al professorat que descriga el seu nivell de competència en aquestes àrees: Informació, Comunicació, Creació de Continguts, Seguretat i Solució de Problemes.#### '''Tàctica''': Cada docent descriurà el seu nivell de manera qualitativa, puntuant amb 1, 2 ó 3 el seu nivell de competència. A saber 1: Avançat; 2: Mitjà; 3: Baix.## '''Objectiu''': Iniciar l'ús de l'aula d'informàtica de tots els grups del centre.### '''Estratègia''': Afegir la recopilació de JClic Ratolí o del Teu Mestre a la biblioteca de cada alumne usuari.#### '''Tàctica''': Repartir contrasenyes generades per Llum des de l'arxiu d'Ítaca.#### '''Tàctica''': Executar un exercici de JClic a l'aula d'informàtica.# ==== Àrea 1: INFORMACIÓ====# ==== Àrea 2: COMUNICACIÓ====# ==== Àrea 3: CREACIÓ DE CONTINGUTS====# ==== Àrea 4: SEGURETAT====# ==== Àrea 5: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES====## '''Objectiu''': Realitzar entrega de materials digitals al mestre.### '''Estratègia''': Donar a conèixer el recol·lector de treballs «Enviar arxiu al mestre».#### '''Tàctica''': Crear un arxiu, guardar-ho i enviar-li-ho al mestre.## '''Objectiu''': Escriure emails simples.### '''Estratègia''': Incorporar la terminal per ver servir la utilitat mail, servei incorporat per defecte.#### '''Tàctica''': Escriure un email a un company.#### '''Tàctica''': Configurar Thunderbird amb el correu del sistema (usuari LDAP) per enviar i rebre correus dins de l'aula LliureX.#### '''Tàctica''': Escriure correus amb els estils bàsics.## '''Objectiu''': Escriure documents amb un processador de text.### '''Estratègia''': Escriure documents incorporant els estils bàsics.#### '''Tàctica''': Redactar comunicacions.#### '''Tàctica''': Crear una documents sintètics per compartir.#### '''Tàctica''': Generar documents en PDF.## '''Objectiu''': Realitzar tasques d'entrenament en adquisició de continguts com ara eXeLearning, HotPotatoes, etc.### '''Estratègia''': Incorporar activitats digitals al fluxe d'aprenentatge.#### '''Tàctica''': Crear una activitat per entrenar l'avaluació del contingut.## '''Objectiu''': Crear mapes mentals per estructurar el contingut.### '''Estratègia''': Sintetitzar la unitats didàctiques.#### '''Tàctica''': Entregar unitat didàctiques dues vegades per tal de fer correccions oportunes, al començament de la unitat i al final.## '''Objectiu''': Participar, mitjançant una wiki, de la creació de contingut compartit.### '''Estratègia''': Construir una wiki que recopile el coneixement de l'assignatura.#### '''Tàctica''': Distribuir participació per torns de responsables i per continguts.#### '''Tàctica''': Establir dinamitzadors de wikis que porten la moderació de les discusions.## '''Objectiu''': Creació de contingut per exposar amb slides.### ''Estratègia'': Construir uns slides per tal de sistematitzar la memorització de les unitats.#### '''Tàctica''': Estructurar coneixement per cada unitat didàctica per grups.## '''Objectiu''': Enregistrament, edició i masterització d'arxius sonors.### '''Estratègia''': Llegir el contingut teòric de la unitat didàctica i penjar-la al servidor.#### '''Tàctica''': Cada alumne llegirà un punt de la unitat i farà un comentari valoratiu al final.## '''Objectiu''': Edició i masterització de vídeos senzills.### '''Estratègia''': Aplicar la teoria a la pràctica de les assignatures pertinents.#### '''Tàctica''': Entregar un vídeo sobre la tasca final de la unitat.## '''Objectiu''': Iniciació a la programació.### '''Estratègia''': Utilitzar la terminal per fer xicotets algoritmes que automatitzen tasques.#### '''Tàctica''': Fer els càlculs dels problemes de ciències en un llenguatge accessible.## '''Objectiu''': Programació de robots senzills.