Canvis

Jump to navigation Jump to search

Introducció a LliureX

1.857 bytes afegits, 7 gener
cap resum d'edició
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__
===Introducció Introducción a LliureX (v 16)===Alguns apartats estan pendents de traducció!!! Pots visitar-los en la [http://wikimanuals.edutictac.es/index.php?title=Es:Introducció_a_LliureX versió en castellà].
<br />
===Unitat Unidad 1: Primers passos amb Primeros pasos con LliureX=======Definició i característiques [[Es:Definición y características de LliureX|Definición y características de LliureX. Què puc fer amb ¿Qué puedo hacer con LliureX?]]========Adaptacions [[Es:Adaptaciones de LliureX|Adaptaciones de LliureX.]]========[[Es:Web del proyecto|Web del projecteproyecto. FòrumForo. Zona descàrreguesdescargas. Wiki.]]========[[Es:LliureX en Live-USB|LliureX en Live-USB.]]========Les sessions d'usuari[[Es:Las sesiones de usuario|Las sesiones de usuario.]]========L'escriptori [[Es:Entorno de LliureX. Icones |Entorno de l'escriptori. Panels. Plank. Canviar d'idioma.========Configuració de les preferències en LliureX.]]========Actualitzar el sistema.====
<br />
===Unitat Unidad 2: Organització Organización de la informació i información y del treball trabajo en LliureX===[[image:lliurex-archivos.png]]====[[Es:Sistema d'arxius|Sistema d'arxiusde archivos: organització organización de la informació información en LliureX.]]========[[Es:Gestor d'arxius: Caja|Gestor d'arxiusde archivos: Caja.]]========Treballant amb dispositius externs[[Es:Trabajando con dispositivos externos|Trabajando con dispositivos externos. Memòries Memorias USB. Unitats Unidades de CD i y DVD.]]========Els arxius comprimits [[Es:Los ficheros comprimidos en LliureX|Los ficheros comprimidos en LliureX.]]====
<br />
===Unitat Unidad 3. Edició i visualització Herramientas básicas en LliureX: navegación por internet y edición y visualización de documentsdocumentos=======[[Es:Navegador web|Navegador web. Mozilla Firefox.]]========[[Es:Suite ofimàtica LibreOffice.|Suite ofimática LibreOffice.]]========[[Es:LibreOffice Writer.|LibreOffice Writer.]]========[[Es:LibreOffice Impress.|LibreOffice Impress.]]========[[Es:Instal·lació de fonts ttf|Instal·lació Instalación de fonts fuentes ttf.]]========[[Es:Visor de pdf.|Visor de pdf.]]====
<br />
===Unitat Unidad 4: Ferramentes bàsiques Herramientas básicas en Lliurex: multimedia===[[image:multimedia.png]]====[[Es:Herramientas multimedia|Herramientas multimedia.]]========[[Es:Reproductor de audio: Rhymbox|Reproductor de audio: Rhymbox.]]========[[Es:Reproductor de Vídeo: VLC Media Player|Reproductor de Vídeo: VLC Media Player.]]========[[Es:Gráficos|Gráficos. Visor de imágenes. Gestor de fotos Shotwell. LliureX-Art: programa de dibujo Tux Paint.]]====
<br />
===Unitat Unidad 5: Aplicacions educatives Aplicaciones educativas en LliureX=======[[Es:Aplicaciones y recursos educativos en LliureX|Aplicaciones y recursos educativos en LliureX.]]========[[Es:Aplicaciones educativas para la etapa de Infantil y Primaria|Aplicaciones educativas para la etapa de Infantil y Primaria.]]========[[Es:Aplicaciones educativas para la etapa de Secundaria|Aplicaciones educativas para la etapa de Secundaria.]]========[[Es:Aplicaciones educativas para Educación Especial|Aplicaciones educativas para Educación Especial.]]========[[Es:Creación de Objetos Digitales Educativos (ODE)|Creación de Objetos Digitales Educativos (ODE).]]====
<br />
===CRÈDITSUnidad 6: Herramientas de configuración y administración básica de LliureX===[[image:config.png]]====[[Es:Actualizar el sistema|Actualizar el sistema. (videotutorial)]]========[[Es:Instalación de aplicaciones|Instalación de aplicaciones. LliureX Store. Zero Center]]========[[Es:Solución de problemas|Solución de problemas.]]====  <br />===CRÉDITOS===Els continguts Los contenidos del curs curso "Introducció Introducción a LliureX (v 16)" són son obra de [https://es.linkedin.com/pub/daniel-turienzo/74/6a/a9b Daniel Turienzo Nieto] i y [https://sasogu.es Samuel Soriano Guardiola] i estan y están disponibles sota llicència con licencia Creative Commons [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca Reconeixementes Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons]. Estan basats  Están basados en els materials del los siguiente materiales: - [http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=5900 curs Curso "LliureX per a para la tasca docenttarea docente. (v 14.06)"] elaborats per elaborado por Pablo Antonio Gargallo Jaquotot i y Raquel Torres Matamoros per al para el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. - Curso Competencia Digital en LliureX elaborado por Julio Pacheco - Curso LliureX para la tarea docente elaborado por Soledad Gómez García, Manel Canseco y Raquel Oliver Mocholí. - Artículos de la [https://wiki.edu.gva.es/lliurex/tiki-index.php?page=Inici+llx16 wiki de LliureX] elaborados principalmente por los desarrolladores de LliureX
https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png
3.113
modificacions

Menú de navegació