Obre el menú principal

Etiquetes

Les Pistes d’Etiqueta són la manera amb què Audacity ens permet crear anotacions que recorden les accions d’edició, efectes i marques vinculades als arxius d’un projecte.

Hi ha accions i conceptes relacionades amb les etiquetes que hem d’aclarir abans de començar a treballar amb elles:

  • Pista d’etiquetes. Servix de suport per a fixar les etiquetes. Posseïx la seua pròpia barra d’edició, on podem decidir el tipus de lletra de l’etiqueta o el nom de la pista. Per a generar una pista d’etiquetes, el procediment seria el següent:
  1. Menú >Pistas >Nueva pista d’etiquetes.
  2. Automáticament apareixerà en pantalla la pista d’etiquetes associada a un arxiu que prèviament hem obert.
  3. Per a guardar l’etiqueta associada a un arxiu hem de guardar-la com “projecte”
  • Afegir etiqueta (rètol) vinculada a una selecció. Es tracta de l’anotació que afecta una selecció concreta de l’arxiu que prèviament hem fet. Per a editar etiquetes associades a un arxiu, hem de procedir en diversos passos:
  1. Una vegada obert un arxiu, per a etiquetar-ho, ens dirigim al menú >Pista >Nueva pista d’etiquetes.
  2. Seleccionar una zona de l’àudio i >Pista >Agregar etiqueta a la selecció, anotant allò que siga del nostre interés.
  3. Guardar com a projecte. Es guardaran junts, l’arxiu i la barra contenint les etiquetes corresponents.
  • Afegir etiqueta en un punt de la reproducció. Es tracta s’assenyalar un punt determinat de la reproducció mentres escoltem l’àudio, per a posteriorment omplir l’etiqueta amb anotacions. Donada la dificultat d’utilitzar de vegades el menú i el comando corresponent, hi ha la possibilitat de fer-ho per mitjà de la combinació de les tecles Ctrl + B.


Per a ampliar

Musilinux. Audacity : etiquetar un fragment d’àudioIdiomes:valenciàcastellanoEnglish