Obre el menú principal

Gravació d'àudio

El nostre plantejament de treball es farà per mitjà d’exercicis guiats. Al llarg d’estos exercicis intentem adquirir competències procedimentals sobre el que podem fer amb el programa.

Primera gravació.

Per a gravar cal començar establint les preferències prèvies:

 • Canales (mona, estèreo)
 • Frecuencia de mostreig, que podem seleccionar en la casella inferior/esquerra de la pantalla d’Audacity. Ambdós opcions fan variar la grandària de l’arxiu.
 • Una vegada preparat el micròfon, regulem el volum d’entrada (micro) i l’eixida (altaveus).

L’accióes realitza directament activant la tecla de gravació i punxant en gt &; quanParada, hàgem acabat. < br>

Barra de ferramentes de gravació

La visió de la pista és automàtica. Esta serà simple o doble en funció dels canals seleccionats. A continuació, procedim a l’audició per a conéixer el seu resultat. Un aspecte important és controlar visualment (colors verds) l’efecte rebot i la saturació quan es produïx la superació del límit de la banda en el control d’eixida (altaveus), que hem d’evitar (colors més foscos).

Audició

Aprofitem per a modificar el volum en la pista (representat pels signes de – i +) i equilibrem l’eixida d’auriculars (I/R). Si el resultat és satisfactori procedim a guardar l’arxiu, recordant que Audacity ens oferix guardar la gravació com a projecte amb els seus propis formats, però si desitgem fer-ho com a arxiu independent per a treballar-ho des d’altres aplicacions, hem d’exportar-ho a altres formats.

En esta segona opció, el procediment es faria de la forma següent:

 • Arxiu >Exportar com Ogg Vorbis
 • El mateix procediment per a exportar com .Wav.
 • En el cas d’optar per exportar en format MP3, necessitem tindre instal·lada la llibreria corresponent.
 • Una vegada seleccionat el format procedim a anomenar l’arxiu i teclegem >Guardar.

L’altra possibilitat que existix és guardar-ho com a projecte. Per a això hem de fer-ho en Menú >Archivo >Guardar projecte com...

Nota idea.png
Podem gravar en distints formats i preferències i així comprovar les diferències importants que es generen entre les grandàries dels arxius. Una de les possibilitats que se’ns oferix és la de guardar en formats múltiples, quan tenim unes quantes pistes en pantalla i desitgem diferenciar els formats de cada una d’elles.


Exercici guiat

Procedim a gravar en un sol canal (mona) "Pere i el llop":

Text

Quisiera comptar-vos una història, la història de Pere i el llop. Una faula musical on els personatges estan representats per diversos instruments.

Un pardalet lleuger i delicat de plomes com la seda: la flauta Un estúpid ànec de pic ample i palmípedes peus: l’oboé Un gatet suau però voraç i vanitós:

el clarinet El savi i vell iaio constantment preocupat per Pedro: el fagot Un llop d’esmolats dents i esmolades urpes. 

Atenció que arriba! Pedro l’heroi de la nostra història, tan important que esta representat per tots els instruments de corda de l’orquestra Els caçadors

rastrejant el bosc, i disparant les seues escopetes: els timbals

El procediment seria el següent:

 • Preparem el text (recomanable en paper) per a la seua lectura. Descarregar.
 • Procedemos a establir les Preferències de la gravació, assegurant-nos de que tenim seleccionades aquelles que ens interessen i canviem el nombre de canals.
 • Realitzem la gravació i procedim a la seua audició.
 • Desem l’arxiu exportant-ho en format .wav
 • Desem novament el mateix arxiu, però en esta ocasió exportem en format .ogg
 • Comparem els resultats: format .wav  y en format .ogg

Gravant en estèreo

Les propietats que caracteritzen a la gravació en estèreo són:

 • La gravació en estèreo es requerix per a arxius que continguen música o per a gravar àudio que exigisca qualitat, com és el cas de materials didàctics.
 • El procediment ha de començar establint en les preferències inicials, canals: 2 (estèreo).
 • La gravació es realitza exactament igual que quan gravem en un sol canal.
 • Les condicions d’exportació són amb els mateixos formats.

Una de les diferències a tindre en compte és l’augment considerable de la grandària de l’arxiu.

D’acord amb un criteri d’estalvi, hem de tindre en compte que la veu no proporciona qualitats molt significatives respecte a les gravacions monocanal i, excepte per al seu ocupació en multimèdies, no resulta imprescindible fer la gravació en estèreo.

Una qüestió interessant és l’opció que les dos pistes d’un arxiu estèreo poden ser dividides per a poder realitzar modificacions en alguna d’elles sense que s’altere l’altra. Per a dur a terme la divisió, hem de seleccionar l’arxiu per mitjà d’un clic i en el menú desplegable de pista, seleccionar l’acció de >Dividir pista estèreo.

Paràmetres de qualitat.

Els paràmetres de qualitat d’un arxiu podem modificar-los a posteriori, canviant el Format de mostreig i la Freqüència.

El raonable en esta operació és modificar-los en el sentit de major a menor.

La modificació inversa comporta una pèrdua de qualitat, o més aïna, el canvi no ens permetria aconseguir la qualitat tal com quedaria si ho haguérem gravat originàriament amb eixos paràmetres.

Per a decidir els paràmetres de qualitat és fonamental fer-ho ja siga abans o després de les gravacions, a fi de guardar una coherència en la qualitat i perquè no es perceben diferències significatives en l’audició.

Mesurament, Mescles, Esbossa de Temps i Pistes


Gravant un arxiu, escoltant un altre.

Es tracta d’una activitat molt útil al permetre’ns escoltar una música de fons i compassar la gravació de veu a la mateixa.

Es requerix una audició successiva i prèvia de l’arxiu que conté la música per a conéixer els moments adequats d’introducció del text oral, abans de començar la gravació. El requisit imprescindible és tindre establides en les preferències la possibilitat deReproduir una pista alhora que es grava una nueva.

El procediment requerix obrir primer l’arxiu de música i efectuar la gravació mentres escoltem. Hi ha una altra modalitat d’esta funció de gravació, consistent a decidir en quin moment de l’audició ens interessa començar a gravar.

Eixa possibilitat és coneguda com “gravar a partir del cursor”. Es tracta de marcar amb el cursor el punt d’inici de la gravació en la pista d’àudio que ens servix de fons. El començament de la gravació es reflectix enla nova pista que s’obri automàticament.

Audició simultània d’arxius.

L’audiciósimultània consistix a obrir dos o més arxius distints per a escoltar-los al mateix temps. L’audiciósimultània no exigix la conversió d’ambdós arxius en un a soles.

Resulta molt útil per a dur a terme activitats com sentir una narració amb música de fons.

Per a dur a terme l’audició procedirem de la forma següent:

 • Abrir l’arxiu que hem gravat on havíem introduït els silencis.
 • Posteriormente, obrirem el dels continguts musicals, dirigint-nos al >Menú >Proyecto >Importar àudio.
 • Comprobamos que Audacity és un programa multipista i que sincronitza en una mateixa pantalla arxius de formats distints, canals diferents i de característiques tècniques molt variades ajustant-los per a ser oïdes junts.
 • Una vegada que tinguem ambdós arxius a la vista procedim a l’audició.
 • Ajustamos el volum de cada pista.
 • Comprobamos que la possibilitat de tindre ambdós arxius a la vista ens permet editar un d’ells per a ajustar-ho amb l’altre. En el nostre cas, hem procurat que algunes frases dels textos no coincidisquen amb els passatges de màxima intensitat de la música. Una de les possibilitats de l’audició simultània és l’opció de desplaçar un dels arxius perquè comence més tard, en el moment adequat. El procediment consistix a arrossegar el contingut de la pista cap a la dreta, activant la tecla de desplaçament del temps.


Exercici guiat


Nos proposem gravar en estèreo el text de Pedro i el llop.
Realitzarem dos gravacions independents de text per a inserir-ho en el nostre projecte.

Text 1

Era molt de matí quan Pedro va eixir de sa casa va obrir la porta i es va dirigir a l’ample i verd prat.

En la branca d’un arbre enorme estava un preciós pardalet. “Tot està tranquil i plàcid este matí”, va dir piulant alegrement.

Text 2

En eixe precís instant va aparéixer l’ànec passejant amb els seus típics caminar. Es va alegrar de que Pedro haguera deixat la porta oberta, 
hi havia un profund estany en el prat i li agradava nadar.

El procediment seria el següent:

 • Ens dirigim a >Preferencias >Audio E/S >Canales. Seleccionem 2 (Estèreo) i activem >Aceptar.
 • Fem la gravació del primer text i una vegada escoltat ho guardem en Menú >Archivo >Exportar en format OGG, posant-li el nom de “Text I”.
 • Repetim l’operació amb el segon text i ho guardem amb el mateix format, anomenant-lo “Text II”

Ara incorporarem en un projecte l’orquestra i els arxius que hem gravat, procedim així:

 • >Menú >Archivo >Nuevo
 • >Proyecte >Importar àudio. Impotem els dos textos i la música. Descarregar.
 • Ahora col·loquem cada àudio en el lloc corresponent.
Idiomes:valenciàcastellanoEnglish