Obre el menú principal

INTRODUCCIÓ KDENLIVE

Configuració prèvia de kdenlive

Obrim el programa Kdenlive: Aplicacions > So i vídeo > Kdenlive

Kdenlive02.png


La primera vegada que llancem el programa s'obre un assistent de configuració.

Kdenlive03.png


Algunes pantalles són informatives i només hem de prémer el botó <<Next>>, com la primera i la segona.

Kdenlive04.png


En la tercera pantalla hem de seleccionar el perfil de vídeo amb què treballarem. Seleccionem DV PAL. Si els vídeos els hem enregistrat en proporció 16:9 (pantalla panoràmica) hem de seleccionar DV PAL Widescreen.

Kdenlive05.png


En el quadre de Configuració addicional hem de seleccionar la Carpeta per defecte pels fitxers de projecte. Polsem el botó de la dreta per a triar la carpeta de projecte.

Kdenlive06.png


Si l'ordinador té un sistema operatiu (Lliurex, Ubuntu, ...) amb Kdenlive instal·lat, podem utilitzar la carpeta d'inici. En aquest cas /home/custom/ (custom seria l'usuari del vostre ordinador)

Kdenlive07.png


Per últim, fem clic en <<Finish>> i ja tenim configurat el programa.

Kdenlive08.png


Si en algun moment volem tornar a configurar el programa hem d'anar al menú <<Arranjament>> i seleccionar <<Executa l'auxiliar de configuració>>: Arranjament > Executa l'auxiliar de configuració.

Kdenlive09.png


Per a acabar amb la configuració, si el vostre equip té instal·lat Kdenlive, i el programa us ocupa tota la pantalla, heu de deseleccionar l'opció <<Mode de pantalla completa>> del menú <<Arranjament>>.

Interfície gràfica de kdenlive

La interfície gràfica de Kdenlive està dividida en cinc espais de treball: l'espai del projecte, l'espai d'efectes, l'espai de monitors, l'espai història de desfer i l'espai de línia de temps. A més, hi ha tres barres a la part superior: la barra de títol, la barra de menús i la barra d'eines. Per últim, en la part inferior es troba la barra d'estat.

Kdenlive10.png

Espai del projecte

En l'espai de treball del projecte, dalt a l'esquerra, trobem unes quantes pestanyes per a obtindre informació o editar el nostre projecte:

La primera pestanya és l’Arbre de Projecte. En aquesta trobarem els clips de vídeo, imatges, presentacions de diapositives, clips de color o títols que hem incorporat en el nostre projecte.

La segona pestanya és la Pila d’Efectes. Si tenim diferents efectes aplicats en els nostres clips, en aquesta pestanya podrem definir l’orde de processament i modificar els seus paràmetres.

La tercera pestanya és la Transició. En aquesta trobem les diferents transicions de vídeo disponibles.

Kdenlive11.png


Llista d’Efectes

En la llista d'efectes trobem una llista dels diferents efectes de vídeo i àudio disponibles i podrem seleccionar-los per a aplicar en els nostres clips.

Kdenlive12.png

Espai de Monitors

En l'espai de treball dels monitors estan els diferents monitors usats per Kdenlive:

El Monitor del projecte ens mostra el vídeo que estem realitzant tal com quedarà una vegada renderizat (processat).

El Monitor del Clip s’utilitza per a visualitzar els clips individuals.

El Monitor d'enregistrament ens permet fer la captura de vídeo des d’una càmera de vídeo connectada al port FireWire del nostre ordinador, si la càmera i l'ordinador ho permeten.

Kdenlive13.png


Història de desfer

L'espai Història de desfer ens permet visualitzar una llista amb els canvis que apliquem i permet desfer-los.

Kdenlive14.png


Línia de temps

L'espai de treball de la línia de temps, en la part inferior, ens ofereix una representació visual del nostre projecte i ens indica quan comença i acaba cada clip, la seua disposició en el temps i, en cas de clips sobreposats, quin és el que s'està utilitzant. La línia de temps està formada per múltiples pistes. Aquestes pistes poden ser de vídeo o d’àudio i hi és on afegirem els diferents clips segons de quin tipus es tracte.

Kdenlive15.png


Barres

La barra de títol ens indica el nom que hem donat al projecte. Si al costat del títol apareix la paraula [modificat] significa que no hem desat (guardat) el projecte.

El menú de la barra de menús i les eines disponibles a la barra d'eines els coneixerem a mesura que utilitzem el programa.

Per últim, la Barra d’estat, en la part inferior, ens ofereix informació sobre el projecte i les accions que executem en cada moment.