Obre el menú principal

Importació des de càmera de vídeo amb Fireware

Carrega del mòdul raw1394

Hem d'introduir unes ordres en un Terminal per a carregar el mòdul raw1394, per a que el port Firewire funcione, i per a que es puga llegir i escriure en la carpeta “/dev/raw1394”.


Obrim el Terminal: Aplicacions>Accessoris>Terminal

Importaciokdenlive01.png


En aquest terminal escriurem les següents ordres de manera seqüencial, és a dir, després d'escriure cada línia polsarem la tecla <<intro>> del teclat.

sudo su

modprobe raw1394

chmod o+rw /dev/raw1394 


Amb això ja podem tancar el terminal.


Capturar vídeo amb Kdenlive

1. Connecta la càmera de vídeo a l’equip informàtic amb el cable Firewire.

Importaciokdenlive02.png

Importaciokdenlive03.png

Importaciokdenlive04.png


2. Obre el programa Kdenlive.

3. Selecciona el monitor d'enregistrament en l'espai de monitors.

Importaciokdenlive05.png


4. Prem el botó <<Conectar>> per a iniciar la connexió.

Importaciokdenlive06.png


Si la connexió s'ha establert correctament, apareixerà un fotograma dels enregistrats al monitor d'enregistrament.


5. Polsa el botó Configurar per a seleccionar la carpeta de captura, és a dir, la carpeta on es guardaran els vídeos enregistrats.

Importaciokdenlive07.png


En les opcions de configuració de Captura podem seleccionar l'opció Començar automàticament un nou fitxer a cada escena, si volem que el programa ens identifique les escenes de manera automàtica i les separe en fitxers diferents,

Importaciokdenlive08.png


6. Polsa el botó Enregistrar per a a començar a importar les imatges al disc dur. Aquestes es guarden en arxius successius amb l'extensió .dv,


7. Quan hages capturat les imatges que vols, atura el procés fent clic al botó Enregistrar.

Capturar vídeo amb Kino

En construcció.

Kino - Aspectes generals