Obre el menú principal

Instal·la Epoptes a la teua aula

EPoptes és un programari que incorpora Lliurex a la versió 13.06, però només funciona si ho instal·les amb el model d'aula, es a dir, amb el servidor per al professor i amb els equips dels alumnes separats de la xarxa comuna.

Però què passa si tens la xarxa interconectada amb un enrutador i no ho tens separat amb dues targetes de xarxa al servidor? I si no ho vols així per motius de rendiment, etc?

Amb aquesta guia tractaré d'orientar-te per tal de que sigues tú mateix qui ho faça independentment de si fas servir o no el model d'aula que proposa la conselleria.

Tota la informació que trobaràs ací està extreta de la pàgina web del projecte EPoptes: http://www.epoptes.org/


Preparació

Abans de tot, tant en el servidor (professor) com en els clients, hem de preparar l'entorn, els repositoris i demés. Haurem d'executar el següent:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0350B375
series=$(lsb_release -s -c)
test "$series" = squeeze && series=lucid
test "$series" = wheezy && series=precise
echo "deb http://ppa.launchpad.net/epoptes/ppa/ubuntu $series main" > \
     "/etc/apt/sources.list.d/epoptes-ppa-$series.list"
apt-get update


Instal·lació a l'equip del professor

A l'equip del professor, cal que instal·les la versió servidor, el paquet "epoptes". Després de realitzar la tasca de preparació descrita anteriorment, hauràs d'instal·lar el paquet "epoptes":

(abans, fes les tasques de preparació)
apt-get install epoptes

A continuació, afegix l'usuari lliurex al grup epoptes (o l'usuari o usuaris que desitges que facen servir el programari a l'equip):

gpasswd -a lliurex epoptes

Per últim, es recomanable reiniciar l'equip i així estarem segurs que s'apliquen tots els canvis realitzats.Instal·lació als equips dels alumnes

Als equips dels alumnes instal·lem la versió client, el paquet corresponent és el "epoptes-client".

Et recomane també que li dones un nom particular a cada equip d'alumne. Pots posar alguna cosa com "alumne01" o "lliurex-alu01", etc., això et servirà per identificarlos. Com es fa? Simplement has de posar el nom que vullgues a l'arxiu

/etc/hostname

(normalment durant la instal·lació, s'hi posa "lliurex-desktop").