Obre el menú principal

Diferència entre revisions de la pàgina «Instal·lació Musescore»

Línia 1: Línia 1:
 +
= Versions estables  =
  
= Versiones estables  =
+
'''Windows:''' L’última versió estable per a Windows [http://musescore.org/download-windows està disponible].
  
'''Windows:''' La última versión estable para Windows [http://musescore.org/download-windows está disponible].  
+
'''Mac VOS X:''' L’última versió estable per a Mac VOS X 10.4 o superior [http://musescore.org/download-mac està disponible]. És un binari universal.  
  
'''Mac OS X:''' La última versión estable para Mac OS X 10.4 o superior [http://musescore.org/download-mac está disponible]. Es un binario universal.  
+
'''Versión Oficial d’Ubuntu:''' Hi ha paquets llestos per a la instal·lació per a Ubuntu en el repositori "universe". Els paquets proveïts contenen sovint versions més antigues que la versió estable actual.  
  
'''Versión Oficial de Ubuntu:''' Hay paquetes listos para la instalación para Ubuntu en el repositorio "universe". Los paquetes provistos contienen a menudo versiones más antiguas que la versión estable actual.
+
'''Backports estables per a Ubuntu:''' La versió estable més recent portada de Devien (en oposició a la suportada i sovint més antiga, versió oficial d’Ubuntu), sempre està disponible en el [https://launchpad.net/~mscore-ubuntu/+archive/mscore-stable repositori mscore-stable]. Per favor, tin en compte que este paquet no rebrà suport necessàriament des dels desenvolupadors d’Ubuntu o Devien.  
  
'''Backports estables para Ubuntu:''' La versión estable más reciente portada de Debian (en oposición a la soportada y a menudo más antigua, versión oficial de Ubuntu), siempre está disponible en el [https://launchpad.net/~mscore-ubuntu/+archive/mscore-stable repositorio mscore-stable]. Por favor, ten en cuenta que este paquete no recibirá soporte necesariamente desde los desarrolladores de Ubuntu o Debian.  
+
'''Debian:''' El paquet "mscore" ha estat disponible en Devien (i els seus derivats) des de lenny, i pot ser instal·lat des del repositori principal per mitjà del teu gestor de paquets favorit. Només Sid té un paquet actual. Si vols executar la versió estable actual de MuseScore, pots descarregar arxius deb en [https://sourceforge.net/projects/mscore/files/mscore/mscore-0.9.5/debian.unstable/ SourceForge]
  
'''Debian:''' El paquete "mscore" ha estado disponible en Debian (y sus derivados) desde lenny, y puede ser instalado desde el repositorio principal mediante tu gestor de paquetes favorito. Sólo Sid tiene un paquete actual. Si quieres ejecutar la versión estable actual de MuseScore, puedes descargar archivos deb en [https://sourceforge.net/projects/mscore/files/mscore/mscore-0.9.5/debian.unstable/ SourceForge]  
+
'''Fedora:''' Descàrrega el paquet rpm adequat per a la teua arquitectura des de [https://sourceforge.net/projects/mscore/files/mscore/mscore-0.9.5/fedora/ SourceForge].
  
'''Fedora:''' Descarga el paquete rpm adecuado para tu arquitectura desde [https://sourceforge.net/projects/mscore/files/mscore/mscore-0.9.5/fedora/ SourceForge].
+
'''PCLinuxOS:''' L’última versió estable està disponible en els repositoris de PCLinuxOS
  
'''PCLinuxOS:''' La última versión estable está disponible en los repositorios de PCLinuxOS
+
{{Nota|Musescore ve preinstal·lat en Lliurex per tant este pas no cal.}}<br>
  
{{Nota|Musescore viene preinstalado en Lliurex por lo tanto este paso no es necesario.}}<br>
+
= Requisits =
  
= Requisitos  =
+
== Windows ==  
 
 
== Windows ==
 
  
 
Windows XP, Vista, o Windows 7  
 
Windows XP, Vista, o Windows 7  
  
125MB de disco duro requeridos para la descarga del software y la instalación
+
125MB de disc dur requerits per a la descàrrega del programari i la instal·lació
 
 
Resolución mínima de 1024 x 768
 
  
== Linux  ==
+
Resolució mínima de 1024 x 768
  
Qt gui lib version 4.6 o mas reciente MuseScore probablemente no compile con versiones mas antiguas.
+
= Linux ==
  
Los paquetes precompilados se dividen en "runtime package" y "development package".  
+
Qt gui lib versió 4.6 o mes recent MuseScore probablement no compile amb versions mes antigues.  
  
Es necesario instalar ambos. Soporte reciente para X11 con freetype2 y extensión de renderizado (que permite la visualización de fuentes suavizadas)
+
Els paquets precompilats es dividixen en "runtime package" i "development package".  
  
ALSA Versión 1.0 o mas reciente; esta es usada solo para escritura con teclado MIDI CMake 2.4 La plataforma de desarollo para MuseScore es Kubuntu [[Image:Musescore-mu-whitebg-l.png|right|60x50px|Musescore-mu-whitebg-l.png]]<br>
+
És necessari instal·lar ambdós. Suport recent per a X11 amb freetype2 i extensió de renderitzatge (que permet la visualització de fonts suavitzades)
  
 +
ALSA Versió 1.0 o mes recent; esta és usada només per a escriptura amb teclat MIDI CMake 2.4 La plataforma de desarollo per a MuseScore és Kubuntu [[Image:Musescore-mu-whitebg-l.png|right|60x50px|Musescore-mu-whitebg-l.png]]<br>
  
 +
<br>
  
= Más información =
+
= Més informació =  
  
[http://musescore.org/es/descarga Página oficial]
+
[http://musescore.org/es/descarga Pàgina oficial]  
  
 
{{Languages|Instal·lació_Musescore}}  
 
{{Languages|Instal·lació_Musescore}}  
  
 
[[Category:Musescore]]
 
[[Category:Musescore]]

Revisió del 08:58, 20 abr 2012

Versions estables

Windows: L’última versió estable per a Windows està disponible.

Mac VOS X: L’última versió estable per a Mac VOS X 10.4 o superior està disponible. És un binari universal.

Versión Oficial d’Ubuntu: Hi ha paquets llestos per a la instal·lació per a Ubuntu en el repositori "universe". Els paquets proveïts contenen sovint versions més antigues que la versió estable actual.

Backports estables per a Ubuntu: La versió estable més recent portada de Devien (en oposició a la suportada i sovint més antiga, versió oficial d’Ubuntu), sempre està disponible en el repositori mscore-stable. Per favor, tin en compte que este paquet no rebrà suport necessàriament des dels desenvolupadors d’Ubuntu o Devien.

Debian: El paquet "mscore" ha estat disponible en Devien (i els seus derivats) des de lenny, i pot ser instal·lat des del repositori principal per mitjà del teu gestor de paquets favorit. Només Sid té un paquet actual. Si vols executar la versió estable actual de MuseScore, pots descarregar arxius deb en SourceForge

Fedora: Descàrrega el paquet rpm adequat per a la teua arquitectura des de SourceForge.

PCLinuxOS: L’última versió estable està disponible en els repositoris de PCLinuxOS

Nota clasica.png Musescore ve preinstal·lat en Lliurex per tant este pas no cal.


Requisits

Windows

Windows XP, Vista, o Windows 7

125MB de disc dur requerits per a la descàrrega del programari i la instal·lació

Resolució mínima de 1024 x 768

Linux =

Qt gui lib versió 4.6 o mes recent MuseScore probablement no compile amb versions mes antigues.

Els paquets precompilats es dividixen en "runtime package" i "development package".

És necessari instal·lar ambdós. Suport recent per a X11 amb freetype2 i extensió de renderitzatge (que permet la visualització de fonts suavitzades)

ALSA Versió 1.0 o mes recent; esta és usada només per a escriptura amb teclat MIDI CMake 2.4 La plataforma de desarollo per a MuseScore és Kubuntu

Musescore-mu-whitebg-l.pngMés informació

Pàgina oficialIdiomes:valenciàcastellanoEnglish