Obre el menú principal

Instal·lar Cho Oyu en VirtualBox

(Pendent de maquetar i imatges)

En aquest manual s'explica com instal·lar Cho Oyu - Lliurex EduTicTac 11.04 amb l'aplicació VirtualBox (versió 4.0) en Ubuntu 10.04 LTS. Amb aquesta instal·lació aconseguim poder treballar amb aquesta distribució sense afectar al nostre sistema actual.

Instal·lar VirtualBox


Afegiu la següent línia a /etc/apt/sources.list:

deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib non-free

Descarrega i registra la clau pública d'Oracle:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Instal·la VirtualBox

sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-4.0

El grup vboxusers


Qualsevol usuari del sistema que vulga utilitzar dispositius USB en clients de VirtualBox ha de ser membre d'aquest grup. Un usuari pot ser membre del grup vboxusers a través de la interfície gràfica d'usuaris i grups o en la línia d'ordres:

sudo usermod -a -G vboxusers username

Tingueu en compte que després de l'addició d'un usuari actiu en aquest grup serà necessari que l'usuari isca de la sessió i tornar a entrar de nou. Això s'ha de fer manualment.


VirtualBox 4.0.6 VirtualBox Oracle VM Extension Pack


Suport per a dispositius USB 2.0, RDP VirtualBox i d'arrencada PXE per a les targetes Intel. Consulteu aquest capítol del Manual d'Usuari per a una introducció a aquest paquet d'extensió. El paquet binari d'extensió és alliberat en el marc del ús personal VirtualBox i Llicència d'Avaluació (Puel) .

Després de descarregar-lo podem instal·lar-ho des de Fitxer -> Preferències -> Extensions


Crear una màquina virtual

Quan es llança el programa per primera vegada hem de seguir els passos que ens marca l'assistent per a crear una màquina virtual.

Quan l'indiquem la memòria RAM que li assignem a la màquina virtual hem de recordar deixar-le prou memòria al nostre sistema principal.


A continuació hem de crear un disc virtual per a la instal·lació del sistema operatiu seguint els passos de l'assistent.


Com a tipus d'emmagatzematge podem triar imatge de mida fixa per a que l'aplicació reserve l'espai al disc dur.


Seguidament, l'aplicació crea el disc dur virtual amb la capacitat que li hem indicat.


Després de crear la màquina virtual podem comprovar els paràmetres del nou sistema.


Iniciar el sistema per primera vegada

La primera vegada que iniciem la màquina virtual hem de seguir els passos de l'auxiliar d'inici per a instal·lar el sistema operatiu.


Inserim el DVD Live i instal·lem Cho Oyu


Ens apareixen alguns missatges informatius que hem de tenir en compte.


Quan s'ha carregat Cho Oyu fem clic en la pantalla del client, en apareix la següent informació. La tecla control dreta és la tecla Control (Ctrl) que està a la dreta en el teclat.


Suport USB

Aneu amb compte amb els dispositius USB que estan actualment en ús en la màquina! Per exemple, si vostè permet que als seus clients connectar-se al seu disc dur USB que està muntat a la màquina, quan el convidat s'activa, serà desconnectada de la màquina principal sense un tancament adequat. Això pot causar pèrdua de dades.


VirtualBox Guest Additions

Per a que el sistema funcione millor podem instal·lar les "VirtualBox Guest Additions".La instal lació general inclou els següents passos:

1. Abans d'instal·lar VirtualBox Guest Additions, haurà de preparar el sistema d'avaluació per a la construcció de mòduls del nucli extern.

Recomanem l'ús de DKMS, si està disponible per al sistema d'avaluació. Si no està instal·lat, feu servir aquesta ordre per a sistemes Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install dkms

Assegureu-vos d'instal·lar DKMS abans d'instal·lar el Guest Additions Linux.

2. Inseriu el fitxer VBoxGuestAdditions.iso en el CD-ROM virtual del vostre sistema convidat.

3. Canvieu al directori on es munta la unitat de CD-ROM i executar com a root:

sh. / VBoxLinuxAdditions.run


El pas 3 es pot fer des del menú de la màquina virtual: Dispositius -> Instal·la les Guest Additions.