Obre el menú principal

Instal·lar Scratch 2 per a programar Arduino


Instal·la Scratch 2.


Pots seguir aquest manual: Instal·lació de Scratch 2.0 Offline Editor en LliureX


Instal·la Arduino.


Ves a Aplicacions > Accessoris > Terminal

Introdueix l'ordre:

sudo synaptic

En Synaptic fes clic en el botó "Refresca" i refresca els paquets del repositori.


02Scratcharduino14.png


Fes clic en el botó "Cerca"

Cerca la paraula "arduino".

Fes clic en el botó "Cerca".

Apareixeran els paquet arduino.


03Scratcharduino14.png


Fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre el paquet "arduino" i selecciona "Marca per a instal·lar".


04Scratcharduino14.png


Apareixerà un avís que ens indica que instal·larà altres paquets necessaris per a que la IDE d'Arduino funcione correctament (dependències).


07Scratcharduino14.png


Fes clic al botó "Marca" per a marcar els canvis que vols aplicar.

Fes clic en el botó "Aplica" del Gestor de paquets Synaptic.


05Scratcharduino14.png


El el quadre següent apareixerà un resum de tots els canvis que s'aplicaran. Fes clic al botó "Aplica"


06Scratcharduino14.png


No feu cas de les dades de l'exemple, ja que he aprofitat per a instal·lar actualitzacions pendents en el portàtil i instal·lar altre programari.

Quan acabe d'instal·lar-se tot el programari apareixerà la següent informació.


08Scratcharduino14.png


Fes clic en el botó "Tanca".

Reinicia la sessió.

Trobaràs la IDE d'Arduino en Aplicacions -> Programació i també en Aplicacions -> Electrònica


09Scratcharduino14.png


Executa Arduino.

Apareixerà el següent quadre que ens informa que el nostre usuari ha d'estar en el grup "dialout".


10Scratcharduino14.png


Fes clic en el botó "Add".

Com indica el quadre, has de reiniciar la sessió per a que la IDE Arduino és connecte a la placa Arduino.

El que acaba de fer el botó "Add" també podries haver-lo fet obrint un terminal i executant:

 sudo usermod -aG dialout <usuari>

Carregueu el StandardFirmata firmware a la targeta Arduino (des de Fitxer > Exemples > Firmata > StandardFirmata).

07 Scratch2 arduino.png

08 Scratch2 arduino.png

Baixar el zip amb el codi font de l’extensió A4S que està fent Damellis.

Des de l’adreça: [wget https://github.com/damellis/A4S/archive/master.zip]

L'has de descomprimir. Pots deixar la carpeta A4S-master en /home/tecnologia o en /opt si no volem que els alumnes l’esborren.

Llança el servidor A4S emprant el script “run.sh” des del terminal.

Posa el nom del port que escriurà la targeta Arduino en format llegible per Linux.

cd /home/tecnologia/A4S-master
./run.sh /dev/ttyACM0

Apareixerà el següent error que solucionarem en el següent punt.

09 Scratch2 arduino.png

Solucionem el problema

Busca la llibreria rxtxSerial

Posa la següent ordre en el Terminal.

llocate librxtxSerial

Et retornarà aquestes dues ratlles.

/usr/lib/jni/librxtxSerial-2.2pre1.so
/usr/lib/jni/librxtxSerial.so

Comprova la versió de java que estàs utilitzant amb la següent ordre.

sudo update-alternatives --config java

Et retorna el següent:

10 Scratch2 arduino.png

Premeu retorn.

El java per defecte és * 4 /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/bin/java 1 mode manual

Cal copiar la llibreria librxtxSerial.so al java per defecte d’Oracle amb l’ordre:

sudo cp /usr/lib/jni/librxtxSerial.so /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/i386

A veure si funciona

Llança el servidor A4S emprant el script “run.sh” des del terminal.

./run.sh /dev/ttyACM0

11 Scratch2 arduino.png


Si t'ha eixit aquesta informació és que el servidor A4S ja es comunica amb la targeta Arduino.

Ara ja podeu iniciar Scratch 2 i carregar l’extensió A4S amb el blocs per escriure al port USB on hem posat Arduino. No tanqueu aquest terminal on està el procés A4S executant-se si no voleu matar-lo.

Fem l'Scrip

La segona vegada que vulgam iniciar aquest servidor crearen un script de bash gràfic a l’escriptori i li donarem permís d’execució, i posarem dins les ratlles aquestes:

#!/bin/bash          
 cd /home/tecnologia/A4S-master
./run.sh /dev/ttyACM0

i així no caldrà que els alumnes utilitzen per a res el terminal.

12 Scratch2 arduino.png

Afegim l'extensió A4S en Scratch 2

Amb el servidor A4S en marxa ja siga amb un script de bash o amb el terminal iniciem Scratch 2.

Mentre es prem la tecla majúscules «Shift» del teclat, aneu i premeu «Fitxer» al menú Scratch. Podeu veure «Import Experimental Extension» o «Import Experimental HTTP Extension» a la part inferior del menú. Premeu sobre aquesta opció.


13 Scratch2 arduino.png


Navegeu fins el directori /home/tecnologia/A4S-master que conté A4S i seleccioneu el fitxer A4S.s2e.


14 Scratch2 arduino.png


Podeu veure l’extensió A4S i els blocs es troben en la categoria «Més blocs» de l’editor Scratch. Si el servidor A4S està executant-se, apareixerà un punt verd a la vora del títol «A4S».


15 Scratch2 arduino.png

Programem amb Scratch 2 i Arduino

Ara sols falta posar un led al port 13 i fer un programa per comprovar si açò funciona després de tanta faena.


16 Scratch2 arduino.png


Si tanquem i tornem a obrir Scratch 2, l'extensió A4S desapareix. Podem guardar un fitxer d'scratch 2 amb algun nom que ens identifique que té el bloc d'Arduino. Així la següent sessió podem treballar sobre eixe fitxer. En el seu defecte podem importar l'extensió A4S.

Referència

Aquest manual s'ha desenvolupat seguint les instruccions de Carles Ferrando en Programeu Arduino amb Scratch 2 a Ubuntu (32 bits). Si algun pas no et funciona et recomane que comproves el manual en el que està basat, ja que està més detallat.


Curs: Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educativesIdiomes:valenciàcastellanoEnglish