Obre el menú principal

Introducció Audacity

Audacity és un editor de so de codi obert, fàcil d’usar,multiplataforma i amb unes prestacions d’alt valor pedagògic. Disposa de versions per a Windows, Mac VOS X, GNU/Linux, Lliurex i altres sistemes operatius. Des del punt de vista didàctic, les operacions d’edició d’arxius sonors ens permetrà utilitzar-les en múltiples situacions d’ensenyança i molt especialment en:

 • El disseny i realització de materials didàctics multimèdia amb l’ajuda de ferramentes com Impress (LibreOffice).
 • Pueden ser útils per a activitats escolars relacionades amb narració oral o ambientació musical.
 • En metodologies específiques com l’ensenyança de les llengües estrangeres, audicions musicals i arxius orals en xarxa.
 • Consumo personal de música en dispositius portàtils, estudi d’idiomes o missatgeria oral.

Què podem fer amb Audacity? Podríem resumir les seues possibilitats entorn d’un grup de funcions relacionades amb la creació i edició del so que veurem a continuació.

Gravació de so

Audacity pot gravar sons en directe per mitjà de l’ús d’un micròfon, una línia d’entrada o bé digitalitzar gravacions procedents de cintes de casset o discos de vinil.

 • Mediante els mesuradors de nivells es pot controlar el volum abans, durant i després de la gravació.
 • Podemos crear gravacions multi-pista i copiar damunt de pistes existents.

Importació i exportació d’arxius

Els arxius de so importats poden ser editats o combinats amb altres, alhora que s’enllacen pistes diferents en una sola cançó. Una de les qualitats d’Audacity és la possibilitat d’exportar les seues gravacions endiferents formats de so. Però en este cas, convé tindre en compte que, a l’hora d’instal·lar Audacity, cal descarregar lesllibreries o plugins que ens permeten treballar amb diferents formats.

 • Importa i exporta arxius WAV, MP3 i OGG VORBIS.
 • Importa arxius de format MIDI i RAW.
 • Importa so en format MPEG (incloent arxius MP2 i MP3). Per a això és necessari instal·lar la llibreria LIBMAD.
 • Exporta MP3 amb el codificador recomanable LAME.
 • Crea arxius WAV o AIFF per a ser emmagatzemats en CD de so.
 • Importa i exporta tots els formats suportats per LIBSNDFILE.

Edició de so

 • Realiza l’edició senzilla per mitjà de tallar, copiar, apegar i esborrar.
 • Desfà i refà.
 • Edita i mescla un número il·limitat de pistes.
 • Utiliza la ferramenta de dibuix per a alterar les mostres individuals.
 • Desvanece el so suaument amb la ferramenta «envolvent».

Efectes especials

 • Cambia el to sense alterar el tempo i viceversa.
 • Elimina sorolls estàtics, xiulits, taral·les o altres sons de fons constants.
 • Altera les freqüències amb l’equalització, filtres FFT i amplifica els baixos.
 • Ajusta els volums amb el compressor, amplifica i normalitza els efectes.

Qualitat de so

 • Graba i edita mostres de 16-bit, 24-bit i 32-bit.
 • Graba fins a un màxim de 96 KHz.
 • Las freqüències de mostreig i formats són convertits per mitjà d’un procésd’alta qualitat.
 • Mezcla pistes amb diferents freqüències de mostreig o format i els convertix automàticament entemps real.

Inconvenients

 • Uno dels inconvenients és la dificultat de fer una lectura directa de música en CD, si prèviament no l’hem extractat amb l’aplicació de l’extractor de CD Sound Juicer, que s’oferix amb Lliurex o qualsevol ferramenta semblant.
 • Audacity no reproduïx arxius MIDI, encara que els mostra en pantalla.
 • Audacity guarda els seus arxius en un format propi no recognoscible per altres aplicacions, per la qual cosa hem d’acostumar-nos a Exportar més que a Guardar.

Presentació general

{{#widget:SlideShare |doc=tutorialaudacity-20003 |width=425 |height=348 }}

Configuració de so en Ubuntu/LliureXIdiomes:valenciàcastellanoEnglish