Obre el menú principal

L'àudio en produccions audiovisuals

El so és essencial en qualsevol vídeo. Sovint passa desapercebut, però sense ell les seqüències no tindrien vida. El so ha d’acompanyar a l’escena i l’escena el so. No hi ha suficient en posar el nostre tema preferit o cançó de moda. Una mala elecció de la música pot destrossar el nostre treball d’edició. Trobar el so o la música adient no és fàcil i requereix el seu temps.

Des del punt de vista d’edició, a l’hora d’editar un àudio hem de tenir present que aquest pot provenir de diferents fonts i amb diferents característiques:

- La paraula, en forma de veu en off o diàlegs sincronitzats.

- La música.

- Els efectes sonors i ambientals.

- El silenci, com a valor expressiu.

Pots ampliar informació sobre l'àudio en una producció audiovisual en: l'àudio. (en el curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic")AVÍS LEGAL: és important que tingueu en compte la normativa vigent pel que fa a la inclusió d’àudios en les vostres produccions.

Podeu consultar l'article 32 del vigent text refòs de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, segons última modificació BOE 162, de 8-7-2006, en el text de la qual es diu:

<<Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza. 1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.>>

En cas de dubte, sempre podeu recorrer a música i efectes sonors lliures. Heu de consultar la llicència corresponent per a saber si podem fer-ne obres derivades (llicència tipus Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual).

Podeu trobar música lliure en:

- Música libre: listado de recursos.

- Música lliure en català.

Podeu trobar efectes sonors en:

- Findsounds.

- Efectos de sonido

- Banco de imagenes y sonidos del Instituto superior de formación y recursos del profesorado.

Si volem adquirir-ne una llicència per a incorporar una o més pistes de música en el nostre projecte audiovisual, podem recorrer al catàleg de Jamendo. Aquest disposa de més de 50.000 pistes d'àudio que podem utilitzar.

Per exemple, podem adquirir una llicència musical per a incorporar 3 pistes diferents de música a un projecte audiovisual en format DVD per només 5 euros.

Si volem utilitzar música del catàleg de l'SGAE, hem de dirigir-nos als autors, bé directament, bé mitjançant l'SGAE, per a obtenir una llicència de sincronització. Més informació al respecte: Inclusió de música en produccions audiovisuals (SGAE)Tutorial OpenShot