Obre el menú principal

La titulació

L’aplicació de gràfics i texts en els títols, en els crèdits o bé per entremig d’una pel.lícula, s’han d’entendre com quelcom més que una simple formalitat, ja que poden emprar-se també com un element expressiu més, complementari o no, en una qualsevol producció audiovisual.

La seua funció pot ser diversa segons la intenció de la producció:

- Determina i fixa el significat de les imatges. D’aquesta manera s’evita diverses interpretacions de les imatges.

- Amplien la informació, expressen idees i conceptes.

- Un logotip del centre pot cridar l’atenció i facilita la memorització i identificació.

- Proposa comparacions entre les imatges i el text.

- Una frase pot sintetitzar el significat d’una seqüència.

- Presentar una contradicció per provocar la curiositat.

Mès informació en: Textos, gràfics i fotografies (en el curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic")