Obre el menú principal

LliureX en VirtualBox

En aquestes pàgines s'explica com instal·lar Lliurex 9.09 amb l'aplicació VirtualBox OSE (versió 3.08). Amb aquesta instal·lació aconseguim poder treballar amb un sistema operatiu diferent al que tenim a l'equip sense reiniciar-lo.

Com podem veure a la imatge es pot treballar amb Lliures 9.09 dins d'Ubuntu 9.10.

Lliurex.pngCrear una màquina virtual

Quan es llança el programa per primera vegada hem de seguir els passos que ens marca l'assistent per a crear una màquina virtual.

436170747572612d437265615f756e615f6dc3a07175696e615f7669727475616c5f6e6f76612d30.png

436170747572612d437265615f756e615f6dc3a07175696e615f7669727475616c5f6e6f7661.png

Quan l'indiquem la memòria RAM que li assignem a la màquina virtual hem de recordar deixar-le prou memòria al nostre sistema principal. Com que el meu equip té 4GB, li deixe 1GB al sistema operatiu client.

436170747572612d437265615f756e615f6dc3a07175696e615f7669727475616c5f6e6f76612d31.png


A continuació hem de crear un disc virtual per a la instal·lació del sistema operatiu seguint els passos de l'assistent.

Captura-Crea_un_disc_virtual_nou.png

Com a tipus d'emmagatzematge he triat imatge de mida fixa per a que l'aplicació reserve l'espai al disc dur.

Captura-Crea_un_disc_virtual_nou-1.png

Captura-Crea_un_disc_virtual_nou-2.png

Captura-Crea_un_disc_virtual_nou-3.png

Seguidament, l'aplicació crea el disc dur virtual amb la capacitat que li hem indicat.

Captura-Crea_un_disc_virtual_nou__Creating_fixed_hard_disk_storage_unit_-home-lliurex-.VirtualBox-HardDisks-Lliurex_9.09.vdi.png

436170747572612d437265615f756e615f6dc3a07175696e615f7669727475616c5f6e6f76612d32.png

Després de crear la màquina virtual podem comprovar els paràmetres del nou sistema.

Captura-VirtualBox_OSE.png


Iniciar el sistema per primera vegada

La primera vegada que iniciem la màquina virtual hem de seguir els passos de l'auxiliar d'inici per a instal·lar el sistema operatiu.

Captura-Executa_lauxiliar_dinici.png

Inserim el DVD d'instal·lació.

Captura-Executa_lauxiliar_dinici-1.png

Captura-Executa_lauxiliar_dinici-2.png

Ens apareixen alguns missatges informatius que hem de tenir en compte.

Al següent no és necessari fer-li cas.

436170747572612d5669727475616c426f785f2d5f496e666f726d616369c3b32d31.png

Quan s'ha carregat el Lliurex live, i fem clic en la pantalla del client, en apareix la següent informació. La tecla control dreta és la tecla Control (Ctrl) que està a la dreta en el teclat.

436170747572612d5669727475616c426f785f2d5f496e666f726d616369c3b32d32.png

 

A continuació hi han algunes captures de la instal·lació de Lliurex en la màquina virtual.

436170747572612d4c6c69757265785f392e30395f5b5327657374c3a05f657865637574616e745d5f2d5f5669727475616c426f785f4f5345.png

436170747572612d4c6c69757265785f392e30395f5b5327657374c3a05f657865637574616e745d5f2d5f5669727475616c426f785f4f53452d31.png


Per a que el sistema funcione millor podem instal·lar les "VirtualBox Guest Additions" (com que no està traduït al menú, no seré jo qui s'invente la traducció).

Per a instal·lar aquestes millores, hem de seleccionar Dispositius > Instal·la les Guest Additions... de la màquina virtual.

additions.png


En el manual teniu l'explicació de les millores que ofereix aquesta instal·lació.