Obre el menú principal

Manteniment Aula Lliurex

 Revisar infraestructura

 • Cablejat.
 • Switch.
 • Connexions en servidor.
 • Seguir normativa de cable certificat. Respetar muntatge de cablejat estandard. Apostar per cablejat de alta categoria, per exemple: categoria 6.
 • Switch: amb els switch de Conselleria, amb el software que porten dins es pot fer una separació lògica per tenir dues o més xarxes al mateix switch. Per exemple: de l1 al 10 pertanyen a una xarxa, del 11 al 25 a una altra.
 • Revisar la IP de les tarjetes eth0 i eth1.
 • En cas de faltar algun component cal emplenar el formulari d'equipament mínim.


Cada server té dues targetes (eth0 i eth1). La eth0 generalment és la giga (1000mbps) i l'altra és fast-ethernet (100mbps) - però pots cerciorar-te amb

$ ethtool eth0
$ ethtool eth1

Còpies de seguretat

 • Del sistema mitjançant:
$ lliurex-vault
 • Còpia intgral mitjançant Clonezilla

- Copiar imatge des del dispositiu local. - Copiar imatge des del dispositiu remot. - Copiar imatge d'equip a equip.

 • Un dels disco té la funció de Backup.
 • Copiar imatge des del mirror, primer cal deixar una imatge al mirror.
 • Lliurex Vault:

- Copia fitxers. - Copia usuaris locals. - Copia usuaris de xarxa. - Ho empaqueta tot en un fitxers.

 • En cas que es trenque un equip: Clonezilla, copiar imatge d'una usb.
 • En cas que es trenque diversos equips: córrer Clonezilla en RAM (Live-CD) traure el disc i fer el mateix amb un altre trencat. Una vegada estan tots així cal cridar o demanar la imatge al servidor. 


Lliurex Vault

Nota clasica.png Llançar-lo des de la cònsola


$ lliurex-vault

Backapeja:

 • LDAP
 • /net/share
 • /net/home
 • DHCP: registre de les màquines

Centre de Control Lliurex

$ zero-center


Configuració del mirror

 • Es poden definir altres fonts.
 • Es pot carregar el mirror des d'un disc extern.
 • Tecnologia per baix: rsync.


Gestió remota

 • Lliurex Lab: mitjançant VNC.
 • FreeNX.
 • SSH.
 • Cluster SSH: per fer-ho a diverses màquines de forma paral·lela. Es llança des de cònsola.


Manteniment avançat

 • dmeg: informa dels dispositius.
 • tail -f /var/log/syslog logs del sistema.
 • Reiniciar serveis: dnsmasq, apache, LDAP, kerberos.
 • runtime
 • Variables:
$ sudo llxcfg-listvars

Serveix per a traure per cònsola les variables del sistema.

$ sudo llxcfg-setvars

Serveix per a definir les variables.

cpkg update

Serveix per a actualitzar les variables que acabem de modificar

Cal fer aquests tres passos amb aquest ordre, per qüestions evidents.


Nota clasica.png Amb els equips vells sol fallar la pila del sistema. Per tal de sincronitzar kerberos ha de tenir 1 hora o menys de diferència entre el server i el client, en cas contrari no hi entra. El problema apareix als clients, no es loguejen. Cal posar-los en hora i a marxar.Enllaços

http://congreso.lliurex.net/ponentes/mantenimiento_aula_lliurex/index.html