Obre el menú principal

Diferència entre revisions de la pàgina «Musescore. Primers passos»

 
Línia 1: Línia 1:
{{Musescore}}
+
#REDIRECT [[Creació_d'una_melodia_senzilla]]
 
 
= En este primer exercici aprendrem a:  =
 
 
 
#Configurar una nova partitura
 
#Guardar arxius i actualitzar-los
 
#Introducir les notes amb el teclat
 
#Maquetar la partitura Imprimir el resultat final i guardar-ho com Pdf.
 
 
 
L’objectiu de l’exercici és crear la partitura del cànon Dóna Nobis Pacem. El resultat final haurà de ser semblant a la imatge següent: 
 
 
 
[[Image:Dona nobis.png]]<br>
 
 
 
<br>= Configuració de la partitura =
 
 
 
El primer pas serà crear una nova partitura en el menú:
 
<pre>Archiu &gt; Nou</pre>
 
MuseScore iniciarà un assistent amb diverses finestres que ens permetrà configurar distints aspectes de la partitura:
 
 
 
==== a) Informació de l’obra  ====
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/images/0/09/Nova_Partitura.png" <br>
 
 
 
Ací introduïm el títol, subtítol, compositor, lletrista i informació del copyright.
 
<div class="codeview">'''Crear nova partitura des de plantilla '''ens permet triar entre diverses plantilles predefinides d’instruments. L’opcióCrear '''nova partitura des del principi ens''' permet triar un a un els instruments de la partitura, així com la seua orde en la mateixa. </div>
 
De moment deixarem marcada l’opció '''Crear nova partitura des del principi'''. Açò ens mostrarà tota la gamma d’instruments disponibles per a triar en la següent finestra. A l’acabar polsem '''següent'''.
 
 
 
==== b) Instruments  ====
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/dona_nobis_pacem_002-thumb.png
 
 
 
En la '''columna de l’esquerra''' apareixen els instruments disponibles agrupats en famílies.<br> '''Doble-clic''' en el nom de la família per a desplegar els instruments.<br> Seleccionem l’instrument desitjat punxant sobre el seu nom i polsem en el botó '''Afegir'''. &lt;div class="codeview"L’orde dels instruments en'''la segona columna determina l’orde en què apareixeran en la partitura. Per a canviar el dit orde, donar clic en el nom d’un instrument i polsar el botó "Dalt" o "Baix" per a pujar-ho o abaixar-ho de lloc.&lt;/div&gt; A l’acabarpolsem Següent "''' '''". '''
 
 
 
==== c)Armadura  ====
 
 
 
http:dl.dropbox.com//u/610891/imagenes/musescore/dona/nobis_pacem_003-thumb.png_
 
 
 
Seleccionem l’armadura de la nostra obra i polsem '''Següent'''.
 
 
 
d) Indicació de compàs i nombre de compassos ====
 
 
 
[[Image:Crear Nueva Partitura-1.png]]<br>
 
 
 
I finalment introduïm la '''indicació de compàs''', la duració del compàs d’anacrusa ( Pickup Measure, en esta partitura no hi ha) i el '''nombre de compassos''' de l’obra. No cal especificar el nombre de compassos exacte, més avant podrem afegir o llevar compassos.
 
 
 
En realitat totes les eleccions realitzades en l’assistent poden modificar-se en qualsevol moment.
 
 
 
Clic a '''Acabar''' i podrem veure la nostra nova partitura llesta per a començar a introduir les notes.
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/dona_nobis_pacem_005-thumb.png
 
 
 
Creació i gestió d’arxius =
 
<div><!-- start node.tpl.php --> <div class="node odd full-node node-type-book"><div class="content">
 
Abans de començar a introduir la música és aconsellable '''guardar la partitura'''; d’esta manera podràs anar guardant els canvis amb facilitat per mitjà de la combinació de tecles Ctrl+S
 
 
 
<span class="alert">Si el programa es tanca de manera imprevista els canvis que hages realitzat des de l’última vegada que vas guardar es perdran.</span>
 
<div class="codeview">Hi ha dos funcions relacionades amb la creació i gestió d’arxius:
 
*'''Archivo &gt; Guardar com... '''Ens permet crear un arxiu especificant el seu nom i ubicació.
 
*'''Archivo &gt; Guardar''': Actualitza l’arxiu obert en eixe moment incloent en el mateix tots els canvis que hem realitzat.
 
</div>
 
Com és la primera vegada que guardes fes clic en el menú
 
<pre> Arxiu &gt; Guardar com...</pre><center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/dóna_nobis_pacem_006-thumb.png<br></center><br> Introduïx un nom per a l’arxiu, selecciona una ubicació i fes clic a '''Guardar'''. <div class="codeview">És un bo costum '''crear una carpeta per a cada partitura''' en què treballem. En la dita carpeta podrem guardar tots els arxius relacionats amb el projecte com partichelas, pdf's, imatges, etc.<br> Pots crear una carpeta directament des del diàleg anterior fent clic a '''Crear carpeta'''.</div> A partir d’ara podràs guardar els canvis fàcilment per mitjà de la combinació de tecles Ctrl+S</div></div></div>
 
Introduir la música =
 
 
 
La majoria de les vegades és més ràpid i senzill centrar-se a '''introduir primer les duracions i les altures de les notes/silencis''' i deixar la resta d’indicacions (articulacions, dinàmiques, etc.) per a més avant.
 
<div class="codeview">En MuseScore la música es pot introduir de diverses formes:
 
*'''Mediante el ratolí''', punxant en les icones per a seleccionar les duracions i en el pentagrama per a indicar l’altura de les notes.
 
*'''Mediante el teclat de l’ordinador''', polsat els números per a indicar la duració i les lletres<br> de l’Aa la Gpara assenyalar l’altura de les notes.
 
*Indicando l’altura '''per mitjà d’un teclat MIDI''' connectat a l’ordinador i les duracions amb els números del teclat alfanumèric.
 
</div>
 
Utilitzar el ratolí per a introduir les notes, encara que és aparentment més senzill, és un mètode més lent i imprecís que '''utilitzar el teclat de l’ordinador'''. Al llarg d’estos tutorials farem referència, sempre que siga possible, a la segona cosa.<br> El procediment que seguirem és el següent:
 
 
 
*'''Seleccionamos el primer compàs''' punxant sobre ell.
 
*Pulsamos la '''tecla corresponent a la duració''' de la primera nota:
 
 
 
bgcolor="white" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" |- style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" | TECLA: style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 1 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 2 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 3 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 4 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 5 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 6 style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 7 rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 8 rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | 9 rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | . |- style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | FIGURA: style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Semifusa style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Fusa style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Semicorxera style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Corxera style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Negra style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Blanca style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Redona rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Breu rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Longa rowspan="1" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | Punt |}
 
 
 
És fàcil de recordar si ens fixem en que la disposició de les icones correspon amb les tecles numèriques del teclat:
 
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/ddck6jgr_10fk76f4cd_b.png</center>
 
<br>
 
 
 
bgcolor="white" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" |- style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" | TECLA: style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | C style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | D style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | E style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | F style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | G style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | A style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | B |- style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" | NOTA: style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | DO style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | RE style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | MON style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | FA style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | SOL style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | LA style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;" | SI |}
 
 
 
Com podeu comprovar les tecles corresponen a la notació musical alfabètica.
 
 
 
El programa introduirà la nota en l’octava més pròxima a la nota anterior.
 
 
 
Per a '''canviar d’octava la nota''' que acabem d’introduir utilitzem els atalls següents:
 
 
 
Ctrl+ Cursor dalt: Puja una octava<br> Ctrl+ Cursor baix: Baixa una octava
 
 
 
Si ens equivoquem podem tornar arrere amb el menú:
 
<pre>Editar &gt; Desfer</pre>
 
o bé amb el drecera de teclat '''Ctrl+ Z'''
 
 
 
Continuem introduint la resta de les notes (valors i altures només) fins al final de la partitura.
 
 
 
<span class="alert">'''No oblideu guardar (Ctrl + S) cada pocs compassos!'''</span>
 
 
 
<br>
 
 
 
Exemple: introducció dels primers compassos de Dóna Nobis<br> ==
 
 
 
Ens assegurem de que el primer compàs està seleccionat i comencem a teclejar:<br>
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/intro.png<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
Després d’introduir tota la música la partitura tindrà l’aspecte següent:<br>
 
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/screenshot_024.png</center>
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
&nbsp;Introducir altres elements&nbsp; <!-- start node.tpl.php --> =
 
 
 
<br>
 
 
 
Dóna Nobis és un cànon a 3 veus. Les entrades de les distintes veus se han assenyalat amb una doble barra senzilla.
 
 
 
Per a introduir tant este com altres elements musicals utilitzarem '''la paleta''':<br>
 
 
 
<br>
 
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/screenshot_025.png<br></center>
 
<br> <br>
 
 
 
Per a '''mostrar o ocultar la paleta''' utilitzarem el menú: ===
 
<pre>Mostrar &gt; Paleta o la tecla F9 </pre>
 
<br>
 
<div class="codeview">
 
*Para '''desplegar les subpaletes''' fem clic sobre el seu nom
 
*Para '''inserir algun símbol''' de la paleta en la partitura ho arrosseguem sobre algun element de la mateixa.
 
*Se pot fer exactament el mateix seleccionant primer un element de la partitura i donant doble clic en algun símbol de la paleta.
 
</div>
 
D’estamanera, per a posar les dobles barres&nbsp;:
 
 
 
#'''Seleccionamos''' la barra de compàs que volem modificar
 
#Desplegamos la subpaleta "Línies divisòries" i fem '''doble clic''' en el símbol de la doble barra.
 
 
 
O bé:
 
 
 
#Desplegamos la paleta "Línies divisòries" i '''punxem''' en el símbol de la doble barra.
 
#'''Sin soltar el botó del ratolí''', ho arrosseguem fins al compàs la línia divisòria del qual volem modificar.
 
#Cuando veiem que el compàs canvia de color, soltem el botó del ratolí.
 
 
 
El resultat final serà el següent:<br>
 
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/screenshot_028-thumb.png</center>
 
<br>
 
 
 
= Maquetació bàsica  =
 
 
 
Maquetar consistix a disposar els distints elements de la partitura de manera que la seua aparença siga '''més funcional i/o agradable'''.
 
 
 
== Canviar la grandària de la música  ==
 
 
 
En el cas de la nostra partitura repartirem la música al llarg de tot el full, al mateix temps que augmentarem la seua dimensió per a facilitar la seua lectura.
 
 
 
Per a això utilitzem el menú:
 
<pre>Diseño &gt; Configuració de la Pàgina</pre>
 
Que ens mostrarà la finestra següent:
 
 
 
[[Image:Configuración de Página.png]]<br>
 
 
 
Com veus en la part de la dreta ens mostra una '''previsualització''' en miniatura de la partitura en què podrem comprovar els efectes dels canvis que realitzem en la finestra.
 
 
 
Per ara l’única cosa que necessitarem serà incrementar l’Escalat '''de la partitura:<br> '''
 
<center>[[Image:Captura2.png]]<br></center>
 
<br> Incrementa a poc a poc el número que està a la dreta de ''Space'' punxant sobre el xicotet cursor cap amunt que està a la seua dreta fins que en la partitura veges que la música ocupa tota la pàgina. (aprox. sobre 2.7mm)
 
 
 
Polsa en '''OK''' per a comprovar els resultats i repetix el procés si és necessari fins a estar conforme.
 
 
 
=== Eliminar el nom de l’instrument  ===
 
 
 
Com no volem que aparega '''Flute''' ni&nbsp;'''Fl.''' a l’esquerra dels pentagrames selecciona’ls punxant sobre ells amb el ratolí i elimina’ls polsant la tecla Supr.
 
 
 
Canviar la ubicació del títol, subtítol i compositor ===
 
 
 
Finalment mourem els elements de text que s’han quedat massa dalt després de canviar la grandària de la música.
 
 
 
*Aleja el zoom per a poder veure la pàgina sencera:
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/screenshot_032.png<br> Desplega la llista que hi ha a la dreta de la icona de la lupa.<br> <br> Selecciona <span style="font-weight: bold;">Pàgina Completa</span>:
 
 
 
[[Image:Ampliacion.jpg]]<br>
 
 
 
Ara '''mou els elements de text''' (títol, compositor i subtitule) punxant sobre ells i arrossegant-los fins a aconseguir el resultat de la partitura d’exemple:
 
 
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/dona%20nobis.png<br>
 
 
 
<br> {{Consell| No oblides guardar la partitura amb Ctrl+S}}
 
 
 
<br> Imprimir el resultat final i guardar-ho com Pdf
 
 
 
Imprimir la partitura és tan senzill com anar al menú:
 
<pre>Archivo &gt; Imprimir</pre>
 
i seleccionar la nostra impressora en la finestra que ix.
 
 
 
=== Guardar com Pdf  ===
 
 
 
Potser alguna vegada ens vegem en la necessitat de visualitzar o imprimir una partitura en un ordinador en què no tenim instal·lat MuseScore. O potser voldrem compartir-la amb algú que no sàpia utilitzar el programa, o potser no desitgem que ningú la modifique.<br> Els arxius en format Pdf són molt útils en estos casos, ja que poden ser oberts en qualsevol ordinador i sistema operatiu que tinga instal·lat un programa lector de pdf.
 
 
 
Per a guardar la nostra partitura com Pdf anem al menú:
 
<pre>Archivo &gt; Guardar Com...</pre> <center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/como.png<br></center>
 
Punxa en el rectangle a la dreta de '''Fitxers de tipus''' i selecciona '''Arxiu Pdf''' en la llista que es desplega.
 
 
 
Introduïx un nom per a l’arxiu, tria una ubicació on guardar-ho i polsa el botó '''Guardar'''. <br> [[Image:Musescore-mu-whitebg-l.png|right|60x50px|Musescore-mu-whitebg-l.png]] {{Languages|Musescore. Primers passos}}
 
 
 
[[Category:Musescore]]
 

Revisió de 10:56, 23 abr 2012