Obre el menú principal

Organització de les TIC al centre educatiu

La revisió el 16:35, 25 feb 2017 per Inclusa (discussió | contribucions) (Desplegament al centre)

Introducció

Partim de que no tenim la solució, però sí que tenim certa perspectiva.

Vertebraria l’acció de les TIC al centre tenint en compte aquestes dimensions.

Dimensió teòrica

Cal formar-se, cal estudiar per encarar el desafiament amb fonamentació.

No val de res, a aquestes alçades plantejar cursets d’ofimàtica i tractar els mestres com alumnes de segon o tercer de primària.

Primer cal saber per què cal aprendre a utilitzar les TIC.

Es pot revisar la documentació de la UNESCO [1] i establir la perspectiva que respecte als grans objectius que han de dominar els docents. Ací tens el document [2].

Caldria tenir en compte aquestes àrees:

 1. Àrea 1: Informació
 2. Àrea 2: Comunicació
 3. Àrea 3: Creació de continguts
 4. Àrea 4: Seguretat
 5. Àrea 5: Resolució de problemes

Dimensió estratègica

Quan sapiguem quins són les àrees des de les quals cal construir la nostra competència digital com a docents caldrà desplegar l’estratègia al centre.

 1. Establir un diagnòstic real de la competència digital al centre.
 2. Identificar la infraestructura des de la que partim (Aula LliureX, Biblioteca, ordinadors independents a les aules, Pissarra Digital Interactiva, ordinadors independents a la sala de mestres, tauletes digitals, smartphones…).
 3. Medir el nivell de compromís del professorat.
 4. Establir referent, persones, centres, teòrics, comunitats que estiguen més avançats en el camí.
 5. Definir
  1. Metes: Lloc on volem arribar o producte que volem construir.
  2. Estratègies: Pla per arribar, camí que hem de fer amb un full de ruta.
  3. Tàctiques: Accions concretes que definirem per arribar-hi
  4. Avaluació: Aspectes que mesurarem al llarg del camí.
 6. Lideratge, establir un facilitador per aplanar els obstacles del camí que vagen eixint mantenint una actitud proactiva, previsora i ferma enfocat en les solucions per arribar-hi.
 7. Marcar etapes, els passos han d’estar ben definits, han de ser mesurables, valorables, criticables, però han de suposar un avanç objectiu.

Des del meu punt de vista cal aprendre diferents tècniques.

Dimensió d’implementació

Aquesta dimensió suposa projectar els resultats de tota la planificació en l’alumnat. Si realment serveix d’alguna cosa tot el plantejament anterior s’haurà de posar en marxa, ha de tenir impacte en l’alumnat.

Per fer-ho caldria considerar aquests aspectes:

 1. Aprenentatge per anàlisi, es tracta d’aprendre el funcionament i el desenvolupament de les ferramentes analítiques que faciliten l’estructuració del coneixement. Ferramentes: mapes mentals, mapes conceptuals.
 2. Aprenentatge per entrenament, es tracta d’entrenar certes habilitats que necessitem que els alumnes assolisquen, que són repetitives, que s’han de saber per avançar com ara la tabla de multiplicar, l’accentuació etc. Ferramentes: JClic, eXeLearning, HotPotatoes, infraestructura Moodle, SCORM.
 3. Aprenentatge per projecció, es tracta de fomentar les ferramentes d’elaboració de continguts, d’argumentació, però també de crítica. Ferramentes: blogs, wikis, Git, àudio, vídeo.

Dimensió contextual

Res no s’entén si no definim el nou entorn en el qual ens movem.

Partim de que:

 • El coneixement no sols es construeix a la col·legi, institut o universitat, sinó que, moltes vegades ens arriba en forma de vídeos, conferències, creant alguna cosa, etc.
 • El coneixement és lliure, la crítica és una ferramenta molt útil per desenvolupar-lo.
 • Les màquines poden ajudar-nos a augmentar de manera significativa en nostre coneixement (informació aplicada).
 • Les connexions entre usuaris fomenten significativament la implicació, són fonts de motivació i d’aprenentatge compartit.
 • La validació del coneixement no ha d’estar sols dins de l’aula, no sols als llibres de text sinó que cal argumentar.

Dimensió de concreció

Caldria anar concretant per cursos les accions que es van a prendre a dos nivells:

 1. Al llarg de l’any
 2. Al llarg del trimestre

Aquest plantejament és un plantejament teòric als centres cal anar a poc a poc, però sense perdre de vista (zoom cap arrere) aquest plantejament.


Nota idea.png

La imaginació és més important que el coneixement.
El coneixement és limitat.
La imaginació no.
Albert Einstein


Desplegament al centre

 • Meta: Producte o instauració de procediment al qual volem arribar. Fi al qual es dirigeixen les accions o desitjos.
 • Objectiu: Intent al qual es dirigeix l'acció.
 • Estratègia: Pla d'acció descrit amb un ordre concret per arribar a la meta de la millor manera possible.
 • Tàctica: Acció concreta a implementar.

Llistat de metes, objectius estratègies i tàctiques

 1. 0. Organització
 1. Objectiu: Definir la infraestructura operativa del centre.
   1. Estratègia: Crear una wiki on aparega, per contextos, dels ordinadors amb els diferents perfils (Server, Clients Pesats, Clients Lleugers, Clients Semilleugers i Desktops), les tabletes i les impressores que hi al al centre.
    1. Tàctica: Cada tutor enregistrarà els dispositius de la seua aula, el coordinador TIC els dispositius comuns (Aula d'Informàtica, Sala de Profressors i Despatxos).
   2. Estratègia: Demanar al professorat que descriga el seu nivell de competència en aquestes àrees: Informació, Comunicació, Creació de Continguts, Seguretat i Solució de Problemes.
    1. Tàctica: Cada docent descriurà el seu nivell de manera qualitativa, puntuant amb 1, 2 ó 3 el seu nivell de competència. A saber 1: Avançat; 2: Mitjà; 3: Baix.
  1. Meta: Iniciar l'ús de l'aula d'informàtica de tots els grups del centre.
   1. Estratègia: Afegir la recopilació de JClic Ratolí o del Teu Mestre a la biblioteca de cada alumne usuari.
    1. Tàctica: Repartir contrasenyes generades per Llum des de l'arxiu d'Ítaca.
    2. Tàctica: Executar un exercici de JClic a l'aula d'informàtica.
  2. Objectiu: Realitzar entrega de materials digitals al mestre.
   1. Estratègia: Donar a conèixer el recol·lector de treballs «Enviar arxiu al mestre».
    1. Tàctica: Crear un arxiu, guardar-ho i enviar-li-ho al mestre.
  3. Objectiu: Escriure emails simples.
   1. Estratègia: Incorporar la terminal per ver servir la utilitat mail, servei incorporat per defecte.
    1. Tàctica: Escriure un email a un company.
    2. Tàctica: Configurar Thunderbird amb el correu del sistema (usuari LDAP) per enviar i rebre correus dins de l'aula LliureX.
    3. Tàctica: Escriure correus amb els estils bàsics.
  4. Objectiu: Escriure documents amb un processador de text.
   1. Estratègia: Escriure documents incorporant els estils bàsics.
    1. Tàctica: Redactar comunicacions.
    2. Tàctica: Crear una documents sintètics per compartir.
    3. Tàctica: Generar documents en PDF.
  5. Objectiu: Realitzar tasques d'entrenament en adquisició de continguts com ara eXeLearning, HotPotatoes, etc.
   1. Estratègia: Incorporar activitats digitals al fluxe d'aprenentatge.
    1. Tàctica: Crear una activitat per entrenar l'avaluació del contingut.
  6. Objectiu: Crear mapes mentals per estructurar el contingut.
   1. Estratègia: Sintetitzar la unitats didàctiques.
    1. Tàctica: Entregar unitat didàctiques dues vegades per tal de fer correccions oportunes, al començament de la unitat i al final.
  7. Objectiu: Participar, mitjançant una wiki, de la creació de contingut compartit.
   1. Estratègia: Construir una wiki que recopile el coneixement de l'assignatura.
    1. Tàctica: Distribuir participació per torns de responsables i per continguts.
    2. Tàctica: Establir dinamitzadors de wikis que porten la moderació de les discusions.
  8. Objectiu: Creació de contingut per exposar amb slides.
   1. Estratègia: Construir uns slides per tal de sistematitzar la memorització de les unitats.
    1. Tàctica: Estructurar coneixement per cada unitat didàctica per grups.
  9. Objectiu: Enregistrament, edició i masterització d'arxius sonors.
   1. Estratègia: Llegir el contingut teòric de la unitat didàctica i penjar-la al servidor.
    1. Tàctica: Cada alumne llegirà un punt de la unitat i farà un comentari valoratiu al final.
  10. Objectiu: Edició i masterització de vídeos senzills.
   1. Estratègia: Aplicar la teoria a la pràctica de les assignatures pertinents.
    1. Tàctica: Entregar un vídeo sobre la tasca final de la unitat.
  11. Objectiu: Iniciació a la programació.
   1. Estratègia: Utilitzar la terminal per fer xicotets algoritmes que automatitzen tasques.
    1. Tàctica: Fer els càlculs dels problemes de ciències en un llenguatge accessible.
  12. Objectiu: Programació de robots senzills.