Obre el menú principal

Proposta de Solució de les Activitats amb Scratch i Arduino

Programació i comandament d'un semàfor de LEDs

- Objectiu de la pràctica:

A continuació, per continuar familiaritzant-nos amb la placa ARDUINO ONE i la seva programació mitjançant Scratch for Arduino (S4A) simularem el funcionament d’un semàfor.

- Requeriments:

Es tracta de reproduir el funcionament d’un semàfor per al vehicles. Es a dir, a partir de tres llums: vermella, groga i verda, i haurem de fer que s’encenguin i s’apaguin segons una correcta seqüenciació, que serà:

 • Encendre llum vermella
 • Apagar llum vermella i encendre llum verda
 • Apagar llum verda i encendre llum groga
 • Apagar llum groga i encendre llum vermella
 • Repetir la seqüència

Com es tracta d’una simulació, utilitzarem uns temps d’il·luminació de cada color reduïts: vermell 3 segons, verd 5 segons i groc 1 segon.

- Materials necessaris:

Per a l’elaboració d’aquesta pràctica necessitarem el material següent:

 • 1 Placa Arduino ONE
 • 1 Placa Protoboard
 • 1 Cable de connexió USB tipus A - B
 • 1 LED vermell
 • 1 LED groc
 • 1 LED verd
 • 3 Resistències de 100 Ohms (o similars)
 • Cablejat per fer les connexions

- Esquema de Connexió:

A continuació, i abans de començar amb la programació, muntarem el circuit tal i com es mostra a la figura següent:

Connexiosemaforleds.png

- Programació Scratch for Arduino (S4A):

A continuació, el darrer pas que ens queda és la programació de la seqüenciació dels llums del semàfor mitjançant el S4A. Per això, farem el següent programa:

Programaciosemaforleds.png

- Propostes de millora:

Ara que has vist com es pot fer un semàfor pels vehicles. T’atreviries a modificar el circuit i el programa incloent-ne el semàfor pels vianants?

Contingut disponible en "Disseny i Construcció d’un Sistema Domòtic per Habitatges Destinat a l’Estalvi i l’Eficiència Energètica" de R.Alonso, R.Bordenave i J.A.Torres està subjecta a una llicència de Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 3.0 No adaptada de Creative Commons

I si li posem un avís sonor per a vianants invidents i un polsador per a vianants? Qui no ha desitjat alguna vegada que el semàfor tinga un polsador per a parar als cotxes?

El següent vídeo es un exemple de muntatge d'un semàfor de cotxes amb avís per a vianants invidents i polsador per a vianants. Queda pendent la instal·lació del semàfor per a vianants.

Semàfor per a vehícles i vianants - realitzat per Ester Parra

En el següent vídeo tenim un semàfor amb sensor de presència de vehícles - realitzat per Paco Pérez

Semàfor prioritari de vianants amb Arduino - realitzat per Joaquín Agulló

Pàrking amb pulsadors

En construcció.

Casa Intel·ligent

En construcció.

Control LED RGB

En construcció.

Sensor de distància

En construcció.

Servomotors de Possició

En construcció.

Control Vehícle

En construcció.

Control Automàtic de Temperatura

En construcció.

Control i automatització de projectes de Tecnologia amb Scratch, Makey Makey i ArduinoIdiomes:valenciàcastellanoEnglish