Obre el menú principal

Repositori LliureX 9.09 server

# LliureX llx0909 pools
deb http://lliurex.net/indy llx0909 main restricted universe multiverse
deb-src http://lliurex.net/indy llx0909 main restricted universe multiverse
# LliureX llx0909-update pools
deb http://lliurex.net/indy llx0909-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://lliurex.net/indy llx0909-updates main restricted universe multiverse

# LliureX llx0909-security pools
deb http://lliurex.net/indy llx0909-security main restricted universe multiverse
deb-src http://lliurex.net/indy llx0909-security main restricted universe multiverse


# LliureX llx0909 pools
# deb http://mirror llx0909 main restricted universe multiverse
# deb-src http://mirror llx0909 main restricted universe multiverse

# LliureX llx0809-update pools
# deb http://mirror llx0909-updates main restricted universe multiverse
# deb-src http://mirror llx0909-updates main restricted universe multiverse

# LliureX llx0809-security pools
# deb http://mirror llx0909-security main restricted universe multiverse
# deb-src http://mirror llx0909-security main restricted universe multiverse

El nou repositori d'ubuntu és

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid universe main restricted multiverse